Enam, 6/43’de yalvarmadılar; Araf, 7/134 ise yalvardılar, bir çelişki mi?

Tarih: 28.06.2018 - 00:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enam 43 ayetiyle Araf 134 ayetini birlikte nasıl anlamalıyız?
- Kendilerine musibet geldiği zaman Enam 43 yalvarmadılar, Araf 134 yalvardılar. (Musa as kavmi).
- Fahiş bir hata varmış gibi görünüyor. Allah’ın kitabında hata olmaz. Tafsilatlı bir cevap istiyorum?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetler arasında asla çelişki yoktur ve olmaz.

Kur'an-ı Kerim ayetleri arasında zahiren çelişki gibi görülen ayetler, hakikatte çelişki değil bir meselenin ayrı ayrı yönünü ifade için kullanılmaktadır.  Aynı durum sorudaki ayetler için de geçerlidir.

İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

"Hiç olmazsa kendilerine baskınımız geldiği zaman olsun, yalvarmalı değiller miydi? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan yaptıklarını kendilerine güzel gösterdi." (Enam, 6/43)

"Ne zaman ki azap üzerlerine çöktü, dediler ki, 'Ey Musa! Bizim için Rabbine dua et, sana olan ahdi hürmetine eğer bizden bu azabı kaldırır uzaklaştırırsan, yemin olsun ki, sana kesinlikle iman edeceğiz. Ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz.'" (Araf, 7/134)

Bu ayetler iki şekilde yorumlanmıştır:

Birincisi: Yalvaranlar başka topluluklardır, yalvarmayanlar ise başka topluluklardır. Allah, her topluluktan bahsederken, o topluluğun durumunu ayrı ayrı haber vermiştir.

Nitekim Enam suresinde 43. ayetten önceki ayetlerde yalvaranların olduğu haber verilmiştir:

“De ki: 'Ne dersiniz, size Allah'ın azabı gelse yahut o vakit gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz (söyleyin bakalım)!' Aksine, yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.” (Enam, 6/40-41)

Demek ki, bela ve musibet geldiğinde yalvaran topluluklar olduğu gibi, yalvarmayan ve direten topluluklar da vardır. İşte ayetler farklı yerlerde, bu farklı topluluklara dikkat çekmiştir.

İkincisi: Yalvarır görünenler, bela ve musibeti gidermek maksadıyla Allah'a yalvarıp yakarmışlar, böylece bunu sırf Allah rızası için yapmamışlardır.

Nitekim Araf suresinin 143. ayetin devamında bu durum açıkça bildirilmiştir:

“Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdı­ğımızda hemen sözlerinden döndüler. Nihayet, ayetlerimizi yalanlamala­rı ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onla­rı denizde boğduk.” (Araf, 7/135-136)

İşte bu farklardan dolayı, ayetlerde bir yerde olumlu, bir yerde de olumsuz mananın bulunması güzel olmuştur. (bk, Razi, Enam 43. ayetin tefsiri)

Demek ki, ayetler arasında asla bir çelişki olmaz ve yoktur, aksine görünüşte bir çelişki varmış zannedilen ayetlerde nice incelikler, güzellikler ve ibretler vardır. Bu da Kur'an’ın ayrı bir mucizesidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ayet ve hadisler arasında zıtlık / çelişki var mıdır?
Bazı ayetlerde çelişki olduğu iddia ediliyor?
Allah'ın kanunları değişmezse, bazı ayetlerin değişmesi bir çelişki ...
Vakıa suresi 13-14. ve 39-40. ayetler arasındaki bir çelişki mi var ...
 - Kur'an ayetlerinde geçen "Allah'ın dilediğini hidayete erdirmesi ...
Bakara 233, Ahkaf 15, Lokman 14 ayetlerinde çelişki var mı ...
Fussilet Suresi 9-12 ayetler ile Naziat Suresi 27-33 ayetleri arasında ...
Meleklerin Hz. İbrahim'e gelmesiyle ilgili ayetlerde bir çelişki mi var ...
Bakara suresi 256. ayet ile Tevbe suresi 29. ayet arasında çelişki var ...
Araf suresi 143 ve En'am suresi 162 ve 163. ayetlerine göre ilk ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun