Lut kavmi, geceleyin mi, güneş doğarken mi helak edildi?

Tarih: 01.03.2017 - 01:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Araf Suresi 4. Ayet Meali: Nice isyankar memleket (halkı) var ki biz onları helak ettik. Öyle ki azabımız onlara (Lut kavmine) geceleyin veya (Şuayb kavmine) gündüz uykusunda iken geliverdi.
- Hicr Suresi 73 Ayet Meali: Derken güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı.
- Bu ayetlere göre, bir yerde Lut kavminin geceleyin helak olduğu diğer yerde ise güneş doğarken helak olduğu yazıyor, bunlar arasında bir çelişki söz konusu mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetlerde asla bir çelişki olmaz. Bu ayetler arasında da elbette bir çelişki olamaz.

“Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi.” (A'raf, 7/4)

mealindeki ayette, Lut aleyhisselamın kavminin helak edilmesi açıkça belirtilmiyor ise de bazı kavimlerin geceleyin helak edildiği haber verilmektedir.

Allah, müşriklerin, Hz. Muhammed (asm) Efendimizi yalanlama, karalama, alay etme gibi tepkilerine rağmen, kararlılıkla kitabı tebliğ etmesi gerektiğini peygamberine bildirdikten ve insanlara da bu kitaba uymalarını emrettikten sonra, bu buyruğa aykırı davranma­ya kalkışanları uyarma ve tehdit mahiyetinde olmak üzere, nice eski kavimlerin is­yankârlıkları yüzünden hiç ummadıkları ve beklemedikleri anlarda Allah'ın ansı­zın ortaya çıkardığı bir felâketle helak olduklarını haber vermektedir.

“Nihayet ortalık aydın­lanırken korkunç ses onları yakalayıverdi!” (Hicr, 15/73)

mealindeki ayette, güneşin doğması diye bir ifade yoktur.

Ayetteki müşrikin (kaf harfi ile) "işrak vaktine erdikleri sırada" demektir. Arapça'da doğu yönünden doğan ve gelen her şey için, bu tabir kullanılır. Yine Arapların “Biri doğdu” manasındaki deyimleri de bu kabildendir. Buna göre, müşrikin ifadesi, "sabah vaktine girdikleri zaman" anlamına gelir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Lut aleyhisselamın kavminin helak edilmesi Kur'an’da şöyle haber verilir:

"Melekler Hz. Lut’un yaşadığı yere gelince Lut aleyhisselam daha önce hiç görmediği bu yabancıları evinde misafir eder. Bir taraftan da kavminin yapacağı kötülüğü düşünerek içi daralır." (Hûd, 11/77)

Misafirlerden haberdar olan halk toplanıp evi kuşatır ve misafirlerin kendilerine teslim edilmesini ister. Lut kendisini misafirlerin yanında rezil etmemelerini, isterlerse kızlarıyla evlenebileceklerini, ancak misafirlerden vazgeçmelerini söyler. Fakat onlar Lut’a, başkalarının işine karışmaktan ve yabancıları evine almaktan kendisini menettiklerini hatırlatarak isteklerinde ısrar ederler.

Hz. Lût, “Keşke size karşı koyacak gücüm olsaydı.” diyerek sıkıntısını dile getirir. (Hûd, 11/77-80; Hicr, 15/67-71)

Bunun üzerine melekler Allah’ın elçileri olduklarını, kavminin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceğini, geceleyin şehri terk etmesini, sabaha yakın azabın geleceğini, karısı dahil kavminin helâk edileceğini bildirirler. (Hûd, 11/81)

Öte yandan dışarıda evi kuşatan ve içeri girmeye uğraşan halkın gözlerini kör ederek (Kamer 54/37) onları evin çevresinden uzaklaştırırlar.

Hz. Lut ve ailesi şehirden çıkar, sabaha karşı da şehrin altı üstüne getirilir, üzerlerine balçıktan pişirilmiş, kat kat taşlar yağdırılır ve Lût’un kavmi karısıyla birlikte helâk edilir. (A‘râf, 7/83-84; Hûd, 11/81-83; Hicr, 15/65, 73-74; Kamer, 54/37-39; Tahrîm, 66/10)

Buna göre, ilk ayette helak edilenlere örnek olarak Lut Kavminin verilmesi, ikinci ayetle bir zıtlık oluşturmaz. Zira helak, istirahat ve uyku vaktinde olmuştur.

Demek ki, ayetler arasında bir çelişki yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

A'raf 7/4 ayetindeki azabın vakitleri bütün kavimler için geçerli midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun