Hz. Lut, neden “Ey kavmim.” diyor?

Tarih: 29.10.2016 - 06:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bildiğimiz üzere Allah hiçbir kavme peygamber göndermeden onları helak etmez. [17:15] Amenna.
- Peki her kavme gelen peygamber/ler kavmin kendi içinden miydi?
- Bildiğim kadar Lût aleyhisselam'ın kavmi ile doğrudan bir bağlantısı yok. Zira yine bildiğim kadar Harran taraflarından İbrahim aleyhisselam ile Şam taraflarına doğru giderken peygamberlik gelmiş ve o kavme gönderilmiş ve de ayrıca var olan yeri ile kavminin arası binlerce kilometre.
- Bunu nasıl açıklarız?
- Çünkü Kuran'da kardeşleri Lût der [(26:161) / (50:13)] veyahut kendisi "Ey Kavmim!" [11:78 / 11:89] diye hitap eder, bunun açıklaması ve hikmeti nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Kavm” kavramı, bazen kişinin aşireti, kabilesi manasına gelir, bazen de değişik kabilelerden gelip bir arada yaşayan “topluluk” için kullanılır.

O halde, aynı kabileden olmadığı halde bir peygamberin gönderildiği bir topluluğa “onun kavmi” denilebilir. Hz. Lut’un "Ey Kavmim!" (Hud, 11/78, 89) ifadesi de bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Şuara suresi 161. ayetteki “Kardeşleri Lut” ile Kaf suresi 13. ayette yer alan “Lut’un kardeşleri” ifadesi ise şöyle açıklanabilir:

Hz. Lut, Hz. İbrahim’im yeğenidir. Peygamber olduğu kavim ise Kenanilerden Sedum kavmidir. Bu iki ayette onunla kavmi arasındaki bağlantıya “kardeşlik” kavramıyla vurgu yapılması, bu kavmin onun kabilesi, nesebi olmadığına işarettir.

Ayrıca, bu “kardeşlik” vurgusu, Hz. Lut’un onlardan evlenmesi münasebetiyle aralarında oluşan samimiyet, tesanüt, dostluk ve yardımlaşma unsurlarına işaret etmek içindir.

Bu kadar can-ciğer olmalarına rağmen, nefsani arzularını Hz. Lut’un dinine tercih edip onunla mücadele etmeye başladılar. (bk. Beydavi, İbn Kesir, Nazmu’d-Durer, İbn Aşur ilgili ayetlerin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun