Ölümü hatırlama hadisi sahih mi?

Soru Detayı

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هادم اللَّذَّاتِ
أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرَ هادم اللَّذَّاتِ
أَكْثِرُوا ذِكْرِ هاذم اللَّذَّاتِ
أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هاذم اللَّذَّاتِ ve de belki benim görmediğim başka yazılışları olan Tirmizi Nesai ve daha bir çok alimden rivayet edilen bu hadisin en doğru orijinal metni hangisi ya da hangileridir?
Bir imam bana yukarıda yazdığım metinlerin anlamlarının bir olduğunu bu yazılışların raviden kaynaklandığını söyledi bu doğru mudur?
Ayrıca 4. maddedeki hali Riyâzü's Sâlihînde yazılı hali (Diyanetin basımı) Tirmizi’den alınma ve orada hadis için hasen derken, gördüğüm diğer bazı kaynaklarda 4 maddeye de sahih demiş? Bu kafa karışıklığımı giderirseniz çok sevinirim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هادم اللَّذَّاتِ

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرَ هادم اللَّذَّاتِ

أَكْثِرُوا ذِكْرِ هاذم اللَّذَّاتِ

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هاذم اللَّذَّاتِ

- Bu farklı yazılış tarzı ravilerden kaynaklanmış olması kuvvetli bir ihtimaldir.

- Bununla beraber, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin farklı zamanlarda farklı tarzda aynı hakikati ifade etmesi de mümkündür.

- Bu hadislerdeki farklılık iki kelimeden kaynaklanmıştır.

Biri: Hadim ile Hazim, diğer ise, Zikr ile Min zikr..

- Tirmizi’de أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ şeklinde gelmiştir. Tirmizi, bu rivayet için “hasen garib” demiştir. (hno:2307)

- Nesai de bu şekilde rivayet etmiştir. (hno: 1824)

- Hâkim de bu şekliyle rivayet etmiş ve bunun “sahih” olduğunu belirtmiştir. (Hâkim, 4/357)

- Zehebi de bu tashihi tasdik etmiştir. (a.g.y)

- Hazim: Kesen anlamına gelir. Yani; lezzetleri kökünden kesip atan ölümü çokça zikredin.

- Hadim ise; yıkan manasına gelir. Yani; lezzetleri yıkan ölümü çok hatırlayın.

Hadis alimlerinin daha çok tercih ettikleri rivayet, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ şeklidir.

Diğer şekiller, ravilerin hatası olarak değerlendirilmiştir. (bk. Mirkatu’l-Mefatih, 5/298; Tuhfetu’l-Ahvezi,6/489)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
2.336 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun