Araf suresi 4. ayetindeki azabın vakitleri bütün kavimler için geçerli midir?

Tarih: 29.07.2016 - 05:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Araf (7/4) ayetinde nice kavimlerin helak edildiği ve bunların geceleyin ya da gündüz istirahat ederken azabın onlara geldiğinden bahsediyor.
- Şimdi bu ayette helak olan insanlar geceleyin ya da gündüz istirahat ederken mi olmuş yani istisna yok mu?
- Lut (a.s) kavmi ve Hicr halkı gibi istisnalar olabilir mi?
- Lut (a.s) kavmi ve Hicr halkı geceden hemen sonraki vakit azab onları yakalamış yani hep gaflet vakitlerinde azaba yakalanmışlar.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Biz nice beldeler halkını yok ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken yahut gündüz uyurlarken geldi." (A'raf, 7/4)

- Evvela bu ayette, helak edilen bütün kavimlerin "gece veya gündüz uyurlarken helak edildiği" bildirilmemiştir. Ayetin başlangıç cümlesi olan "Nice beldeler halkı" mealindeki ifadesinde, ("nice" kelimesi sayısal çokluğu ifade etmekle beraber)  özellikle "bazı kavimlere" vurgu yapılmıştır.

- Bununla beraber, ayette inkârcılara gelecek azaptan korkutmak için kullanılan bu ifadeden maksat, azabın vaktini tayin etmekten ziyade, azabın her an gelebileceği, herhangi bir gaflet anında, -bir hazırlık yapmak veya kaçıp kurtulmalarına fırsat vermeyecek şekilde- ansızın gelebileceğine işaret edilmiştir.

İstirahat vaktinde gelen bir musibetin acısı daha fazla hissedileceği için, azabın vakti gece veya gündüzdeki uyku vaktinde olmuştur. Bu sebepledir ki, Lut kavmi gece / seher vaktinde, Şuayb kavmi de gündüz / kaylule vaktinde helak edilmiştir. (bk. Zemahşeri, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun