İsrailoğullarının buzağıya tapması, onlardan söz alınmasından önce mi olmuştur?

Tarih: 15.10.2015 - 01:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İsrailoğulları Tevrat indikten sonra yani Hz. Musa Tur dağına gittikten ve Tevrat geldikten sonra onlardan dağın üstlerine kaldırılıp söz alınması öncesinde buzağıya tapmışlardı yanlış bilmiyorsam. Çünkü buzağıya taptıkları zaman Hz. Musa Tur dağındaydı ve Yahudilerin elinde Tevrat diye bir kitap söz konusu değildi. Ama kendilerinden üzerlerine dağ kaldırılarak söz alındığına dair ayetlerde (Bakara 63, Araf 171, Bakara 93) kendilerine verilmiş olana bağlı kalacaklarına uyacaklarına dair söz alınmış.
- Yanı Yahudilerin elinde Tevrat olduğu kesin. Hatta bir rivayette yahudiler tevrattaki hükümleri sert bulmus kabul etmemişler ve bunun üzerine Allah dağı onların üzerinde tutup onlardan söz almıştır. Ama Bakara 9. ayetinde ise onlardan söz alındığı ve onların küfürleri sebebiyle buzağı sevgisine kapıldığı yazılıdır. Yani buzağı sevgisinin iliklerine kadar işlemesi onlardan söz alındıktan sonra olduğu anlaşılıyor sanki. Bakara 93. ayetine bakarsanız anlarsınız. Önce söz alındığı hemen ardından ise buzağı sevgisine kapıldıkları yazıyor.
- Yani buzağıya tapmaları söz alındıktan sonra mı? Eğer öyleyse bu çelişki değil mi?
- Özetlemek gerekirse İsrailoğulların’dan Tevrat’a uyacaklarına dair söz alınmış bu söz alınma mevzusu da Tevrat’taki hükümleri kabule yanaşmadıkları için dağın üzerlerine kaldırılıp onlardan zorla misak alınmış.
- Bir yandan da Hz. Musa Tur dağında iken yani daha Yahudilerin elinde Tevrat yokken ve misak alınma olayından önce olduğunu anladığım buzağıya tapma olayı Bakara 93. ayetinde söz alınma olayından sonra olduğu yazıyor.
-  Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız? Kafam karıştı? Hangisi önce oldu sağlam rivayetler yok mu?
- Bakara 93. ayeti tefsirlerine baktım yeterince bilgi bulamadım. Bütün tefsirlere bakma imkanım az. Size sormam gerekti bana yardımcı olur musunuz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Biz de yirmiden fazla tefsire baktık, fakat maalesef bu tefsirlerde sorunuzun cevabını bulmadık.

- Bununla beraber, Taberi’den aktarılan bilgiye göre, Tur dağının İsrailoğullarının üzerine kaldırılması olayı, Hz. Musa’nın TUR dağından geldikten sonra olmuştur.

Buna göre, Hz. Musa Tur dağından geldikten  (ve buzağıya tapanlarla tartıştıktan) sonra, kavmine “Ben size Tevrat’tın, helal ve haramlar(la ilgili hükümlerin) içinde bulunduğu Levhalar getirdim ki, onlarla amel edesiniz.” dedi. Onlar ise “Senin sözlerini kim kabul eder ki?” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah melekler gönderdi, onlar da dağı başlarının üzerine kaldırdılar. Hz. Musa da onlara “Eğer dediklerimi kabul etmezseniz, melekler başınızın üzerine kaldırdıkları dağı üzerinize bırakırlar.” şeklinde uyarıda bulundu. Ve bu tavır karşısında Yahudiler Tevrat’ı kabul ettiler ve Allah için secdeye kapandılar.” (Şeyh Mekarim eş-Şeyrazi, el-Emsel fi kitabillahi’l-münzel, 1/259-260)

- Bu açıklamadan anlaşılıyor ki, “dağın yukarıya kaldırılma” olayı, Hz. Musa’nın Tur dağından gelmesinden ve onlardan bu konuda misak aldıktan sonra tahakkuk etmiştir.

Öyle anlaşılıyor ki, müfessirler bu konuyu böyle anladıkları ve bunu bedihi bir gerçek olarak kabul ettikleri için bu konuda özel bir beyanda bulunmamışlardır. Bakara suresi 93. ayetinde yaptıkları tefsirlerinden bunu anlamak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun