Yahudi hainliği nasıl affedilir?

Tarih: 06.08.2023 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Maide 13'te, Yahudilerden hainlik görürsün affet, diyor peygambere Allahu Teala. Bu hainliği affetme konusu tam olarak nedir?
- Bu af namusa yapılan hainliği de mi kapsıyor, Allah böyle bir şeye elbette izin vermez. (Peygamberin namusuna hainliğe)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir: 

“Andolsun ki Allah İsrâiloğullarından söz almıştı. Onlardan on iki de nakîb (temsilci) göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: 'Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekâtı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkâr ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur.  Ahidlerini bozdukları için onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden (Tevrat) önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever.” (Maide, 5/12-13)

- Bu ayetlerden önce 7. ayette Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğini tanıyıp ona biat eden müminlerin tasada, kıvançta, güçlükte ve kolaylıkta kısaca her zaman ona itaat edeceklerine dair verdikleri sağlam söz kendilerine hatırlatılmış ve bu sözü yerine getirmeleri hususunda Allah’a karşı saygılı olmaları emredilmişti.

Bu ayetlerde ise daha önce Yahudi ve Hıristiyanlardan da benzeri bir söz alındığı, ancak sözlerinden döndükleri için Yahudilerin lanetlendikleri, Hıristiyanların da aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kin ve düşmanlık sokulduğu hatırlatılarak Müslümanların dikkatleri çekilmekte ve eskilerin düştüğü hatayı tekrarlamaktan sakınmaları gerektiğine işaret edilmektedir. (Misak / ahid hakkında bilgi için bk. Bakara 2/40)

- Buradaki hıyanette maksat, Yahudilerin Hz. Peygamber (asm) Efendimizin vasıflarını gizlemeleri, Tevrat’ın ilgili metnini tahrif etmeleri gibi hainliklerdir.

- Bağışlamaktan maksat ise, Müslümanlarla yaptıkları anlaşmalarına bağlı kaldıkları sürece işledikleri söz konusu suçlarını affetmek, onlara karşı yumuşak davranmak, yanlışlarını müsamaha ile karşılamaktır. Ancak bu hüküm daha sonra neshedilmiştir. (krş. Razi, İbn Atiye, Kurtubi, ilgili yer)

“Bu af namusa yapılan hainliği de mi kapsıyor?” sorusu pek isabetli değildir. Çünkü ayette böyle bir durum söz konusu edilmemiştir. Hıyanet konusu ilgili ayette açıklanmıştır. 

“Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden birtakımı bile bile gerçeği gizlerler.” (Bakara, 2/146) mealindeki ayette de ifade edildiği üzere bu hıyanet, Hz. Peygamberin (asm) nübüvvetine, Kuran’a, İslam dinine karşı yapılan hainliklerdir.

Kaldı ki, namusla ilgili “kazif / kadınlara iftira, taciz” gibi suçların had veya tazir gibi cezaları bellidir. Nitekim İfk hadisesinde bu ceza tatbik edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun