Ayette, Yahudilerin parça parça olacakları bildirildiği halde, neden hepsi birlik içindedir?

Tarih: 27.08.2013 - 11:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yüce Allah A'raf suresi 168. ayette, ''Ve onları yeryüzünde parça parça ümmetler kıldık. Onlardan sâlih kimseler vardır. Ve onlardan onun dûnunda kimseler de vardır. Ve onları iyiliklerle ve kötülüklerle...” diyor.

- Yahudiler parça parça ümmetler halinde iseler, neden İsrail devleti kuruldu ve neden hepsi birlik içindeler?

- Halbuki onlar lanetlenmiştir ve onların bir devlet kurmaları başarısız olmalıydı, bunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayette, Yahudilerin geçmişteki durumları anlatılıyor. "Ve onları yeryüzünde parça parça ümmetler kıldık.” mealindeki ifadeden de bunu anlamak mümkündür. Bu ayetin gelecekte de Yahudilerin sürekli parçalar halinde dağınık olarak dünyada yaşayacaklarına dair bir yorum çıkarmak isabetli olmadığı gibi, realiteye terstir.

Kaldı ki, Kur’an Yahudilerle ilgili bu bilgiyi verdiği zaman yaklaşık iki bin yıl geçmişti. A'raf suresi Mekke’de indiğine göre, Kur’an’ın Yahudilerle ilgili bu bilgiye vermesinden sonra da yaklaşık on üç asır geçmiştir. Demek ki, bu ayette söz konusu edilen Yahudilerin paramparça bir halde yeryüzüne dağılmalarına dair kendilerine verilen ilahi cezanın üzerinden yaklaşık 3.350 yıl geçmiştir. Bu az bir zaman dilimi değildir.

Ancak İsrail devletinin kurulmasına kader cihetiyle izin verilmesinin elbette bilmediğimiz hikmetleri vardır.

Yalnız şunu biliyoruz ki, Müslümanlar dinlerini bir kenara atarak, ırkçılık hastalığına müptela olduklarından ötürü paramparça oldular ve şu anda da bu dağınıklığın cezasını çekiyorlar.

Yahudiler ise, ırkçılık yapmakla beraber, ırklarının merkezine dinlerini oturttukları için, lisan-ı halleriyle dini önceleyen âdil kaderden toparlanma iznini alabildiler.

Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri bu gerçeğe ışık tutmaktadır:

“Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeğe müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin mes'elesinde (İsrail devletinin Filistin topraklarında kurulmasında), hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki Enbiya-i Benî İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti.” (bk. Şualar, s. 507)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun