Yahudilerin hepsi veya çoğu kötü mü?

Tarih: 03.08.2023 - 09:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yahudilerin çoğunun peygamberimize hainlik yapabileceği hakkında ayet var bildiğim kadarıyla.
- Yahudilerin hepsi veya çoğu kötü mü bu konuda ayet var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hiçbir millet tamamen kötü olmadığı gibi, Yahudiler de millet olarak hepsi kötü değildir. Nitekim Kuran’da onların kötülükleri yanında iyi yönlerine de işaret edilmiştir. Mesela:

a) “Yahudiler dediler ki: 'Allah’ın eli bağlıdır.' Kendi elleri bağlandı / elleri bağlanasıcalar! Söylemiş oldukları lakırdı yüzünden lanetlendiler…” (Maide, 5/64). “Sonunda verdikleri misakı (Allah’a verdikleri sözü) bozdukları için onları lanetledik de kalplerini kaskatı yaptık.” (Maide, 5/13) mealindeki ayetlerde Yahudilerin kötü hasletlerine dikkat çekilmiştir.

Bu ikinci ayetin sonunda Hz. Muhammed (asm) Efendimize hitaben Yahudilere karşı iyi davranmasını tavsiye eden “Bununla birlikte onları affet, ellerini tut. Çünkü Allah güzellikleri sergileyenleri sever.” (Maide, 5/3) mealindeki ifadeleri de göz ardı etmemek gerekir.

Bu kötü taraflarına dikkat çeken Kuran’ın başka ayetlerinde iyi taraflarına da vurgu yapılmıştır. Mesela:

b) “Musa kavminden bir topluluk var ki, hakka kılavuzluk eder ve yalnız hakka dayanarak adaleti gözetir.” (A'raf, 7/159), “Şu bir gerçektir ki, iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar.” (Maide 5/69) mealindeki ayetlerde, Yahudilerin hepsinin aynı kefeye konulmadığını gösteren ifadelere yer verilmiştir.

“Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın.” (Bakara, 2/47)

mealindeki ayette, Yahudilerin kendi dönemlerindeki diğer topluluklara üstün kılındığı da ifade edilmiştir.

Fakat İsrailoğullarının Yahudilerin “cümle âleme üstün kılınması” ifadesinden maksat ilahi sistemde üstünlük ölçüsü olan takvadır; onların kendi dönemlerinde küfür ve dalalet içinde yaşayan milletlere karşı ilahi dini benimsemeleri sebebiyle kazandıkları o dönemin diğer insanlarına olan üstünlükleridir.

c) Kuran-ı Kerim'de Yahudilerin hepsinin aynı kefeye konulmadığını gösteren açık ifadeler de vardır. Mesela:

"Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez." (Bakara, 2/100),

“Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar." (Al-i İmran, 3/112-113)

mealindeki ayetlerde bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Kuran'da Yahudi milletinin seciyelerinde ve mukadderatında münderic olan desatir içindir ki; Kuran onlara karşı pek şiddetli davranıyor. (bk. Sözler, s. 367) Dolayısıyla Yahudi milletinde ekseriyet itibariyle bu vasıflar yoğun bir biçimde bulunduğu içindir ki; Kuran onları lanetlemiştir. Bir bakıma lanetlenen Yahudi milleti değil, onların ekserisinin sahip olduğu kötü vasıflardır.

Fakat bu lanetlenmenin sadece ırkî bağlamda ele alınması yanlış olur. Çünkü onlar içinde de hak ve hakikati teslim eden, iyiliği emredip, kötülükten sakındıran kimselerin olduğu gerçektir. Nitekim Hz. Peygamber (asm) döneminde Yahudi âlimlerinden olan Abdullah b. Selam kitaplarında Hz. Peygamber (asm)'in vasıflarını okumuş ve Peygamber'i görür görmez "Bu yüzde yalan yoktur." diyerek hemen iman etmiştir.

Hiç kimse milliyetinden ve ırkından dolayı kötü bir vasfa mahkum olmadığı gibi, iyi bir haslete de nail olmaz.

“Allah katında sizin en değerliniz en takvalı (Allah’a karşı en saygılı) olanınızdır.” (Hucurat, 49/13)

mealindeki ayette ifade edildiği üzere, ilahi değer ölçüsü takvadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun