Ali, insanların en hayırlısıdır, sözü hadis mi?

Tarih: 26.06.2022 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aşağıda yazan rivayetler kaynaklarda nasıl geçiyor?
- Lütfen tamamını okuyun ve yazdığım kaynakların hepsine bakın yazdığım şekilde mi geçiyor hepsi. Bu rivayetler Ehlisünnet itikadına tamamen ters, Şia itikadı rivayetleri bunlar, vaktim çok beklerim yeter ki hepsine bakın, sayfa ve cilt numarasını yazdım fakat baskı farkından dolayı başka sahifede bulabilirsiniz.
1. Resulullah (s.a.v): Her kim hayatım gibi yaşamayı, ölümüm gibi ölmeyi ve cennette olmak isterse Ali b. Ebu Talib’in velayetini kabul etsin.
Kaynaklar: Müstedrek Sahihayn (c. 3 s. 139) hadis no: 4642. Ayrıca Hakim bunun sahih olduğunu söyler -kenzul ummal c.11 s.611 hadis no:32959 -Taberi, Mucem el-kebir c. 5 s.194 hadis no: 5067; Mecmauz zevâid c. 9 s.108.
2. Hz. Ali (r.a.), Cabir b Abdullah el-Ensari, İbn Mesut ve Huzeyfe’den naklen Resulullah (s.a.v): Ali insanların en hayırlısıdır. Bunu kabul etmeyen kafirdir.
Kaynaklar: İbni Hanbel, el-Fadail s. 46 hadis no: 72 (4 Mezhep İmamından birinin kitabında Şia itikadı taşıyan hadis, şaka gibi); Muttaki el hindi, Kenzul ummal, c. 6. s. 159; c. 12. s. 221 hadis no:1286, c. 11 s 625, hadis no 33045; Deylemî, Firdevs c. 3 s. 62.
3. İbni Abbas’dan gelen rivayete göre Rad 13/7 ayetindeki hidayet eden Hz. Ali’dir.
Kaynaklar: Hakim, Müstedrek alessahihayn, c.3 s129; Muttaki el hindi, Muhatabul kenz c.5s.34.
4. İbni Abbas: Bu ümmetin önde gideni Ali’dir.
Kaynaklar: Kenzul ummal, c. 6 s. 156; Mecmauz zevâid c. 9, s.108.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru 1:
Resulullah (s.a.v): Her kim hayatım gibi yaşamayı, ölümüm gibi ölmeyi ve cennette olmak isterse Ali b. Ebu Talib’in velayetini kabul etsin.

Cevap 1:

Zehebi, Hakim’in sahih dediği bu hadis rivayeti için “Bu rivayet sahih değil, mevzu yani uydurma olmaya yakındır / layıktır.” demiştir. (bk. Telhis, Hâkim ile birlikte, 4642)

Hafız Heysemi, Taberani’nin el-Kebir’de rivayet ettiği hadisin senedinde yer alan “Yahya b.Yala” adındaki ravinin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. 9/105, h.no: 14639)

Soru 2:
Resulullah (s.a.v): Ali insanların en hayırlısıdır. Bunu kabul etmeyen kafirdir.

Cevap 2:

“Ali beşerin / insanların en hayırlısıdır, bunu kabul etmeyen kafir olur.” hadisini Hatip rivayet etmiş ve bunun “münker” olduğunu bildirmiştir. (bk. Kenzu’l-Ummal, 33045)

Diğer bir rivayette “Kim Ali insanların en hayırlısıdır demezse kâfir olur.” denilmiştir. (bk. Kenzu’l-Ummal, 33046)

İbn Hanbel’deki rivayetlerin her ikisinde de ilgili söz Hz. Cabir’e ait olup mevkuf hadistir, yani Hz. Cabir’in sözüdür. (bk. el-Fedail, 949, 1146)

Soru 3:
İbni Abbas’dan gelen rivayete göre Rad 13/7 ayetindeki hidayet eden Hz. Ali’dir.

Cevap 3:

İlgili yerde (Hz. İbn Abbas’ın değil) Abbad b. Abdullah’ın bizzat Hz. Ali’den naklettiği bir bilgi söz konusudur. (bk. Hâkim, h.no: 4646)

Ancak, bu rivayetin tespitini yapan Zehebi “Bu rivayeti uyduran kimsenin yüzünü Allah kara çıkarsın.” (Telhis- Müstedrek ile birlikte- a.g.y) demek suretiyle, bunun uydurma olduğunu bildirmiştir.

Soru 4:
İbni Abbas: Bu ümmetin önde gideni Ali’dir.

Cevap 4:

Soruda belirtilen yerlerde benzer bir ifadeye rastlayamadık. Tercüme ile Arapça metin arasındaki ilişkiden mi oldu, bilemiyoruz. Fakat sahih de olsa -konumuzla ilgili- bunda bir sakınca ve sıkıntı yoktur. 

İlave bilgi için tıklayınız:

“Bana iman eden ve beni tanıyan Ali ibn Ebu Talib'in velayetini ...

Dört halifenin sırasıyla halife olmalarına işaret eden hususlar ...

Dört halifenin doğum ve vefat yılları ile kaç yıl halifelik yaptıklarını ...

Dört Halife seçiminin ayrıntıları ve Hz. Ali'nin halife seçimindeki ...

Peygamberimiz "Ümmetimin en faziletlisi Ebu Bekir'dir." demiş midir ...

Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in, bu ümmetin en faziletlisi olduğunu ...

En faziletli sahabi kimdir? 

Peygamberlerden sonraki en değerli insan nasıl Hz. Ebu Bekir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun