Hz. Ali vasi midir?

Tarih: 29.03.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bureyde şöyle rivayet etmiştir: Rasulullah s.a.a buyurdu ki:
“Her peygamberin bir vasisi ve mirascısı vardır; benim de vasim ve mirascım Ali’dir” (İbni Asakir, “Tarih ed-Dimeşk”, 42/392)
- Büyük Ehli Sünnet alimi ve Şafii Mezhebinin İmamı “İmam-ı Şafii Divanı” adı ile meşhur olan Şiirler toplusunda Ali'yi “vasi” diye anmaktadır:

قالوا ترفضت قلت : كلا=ما الرفض ديني ولا اعتقادي 
لكن توليت غير شكٍ=خير إمامٍ وخير هادي
ن كان حب وصي رفضاً=فإن رفضي إلى العباد
"Dinden çıktın dediler, dedim asla, ne dinden çıktım ve nede dinsizliğe inandım
Şüphesiz ben imamların en üstününü ve hidayet edicilerin en hayırlısını sevmekteyim
Vasiyi sevmek eğer dinsizlikse bu durumda ben insanların en dinsiziyim." (İmam Şafii, “Şiir Divanı”, sayfa 16)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Her peygamberin bir vasisi ve mirasçısı vardır; benim de vasim ve mirasçım Ali’dir.” (İbni Asakir, Tarih ed-Dimeşk, 18/20) rivayetindeki vasi, ümmetin halifesi itibariyle vasiyet kimse anlamında değildir. “Mirasçı” kelimesi de bunun hususi aile içine yönelik bir ifade tarzı olduğunun delilidir.

Diğer bir delil ise, aynı kaynakta Hz. Peygamberin (asm) amcası Abbas için de “vasim ve mirasçım” tabirini kullanmasıdır. (bk. İbni Asakir , 11/341)

Demek ki Şiaların iddia ettiği gibi bu vasilik hilafetle ilgili değildir.

- İmam Şafi’nin şiirinin doğru tercümesi şöyledir:

“Bana dediler ki: Sen rafizi (mi) oldun! Dedim ki: hayır rafizilik ne dinim ne de akidemdir. Yalnız şu var ki, ben şüphesiz bir surette en hayırlı imamı / önderi ve en hayırlı rehberi sevdim / ona dost oldum. Eğer vasiyi (Hz. Peygamber aleyhissalata vesselama) vasi olacak kadar ona yakın olan kimseyi / Hz. Ali’yi (bir nüshada Veliyyi) sevmek rafizilik ise ben kulların / insanların en rafizisiyim (bir nüshada erfadu’l-ibadi).”

İmam Şafi’nin hayatı ve eserleri şahittir ki, o Ehl-i sünnet itikadını savunanların başında gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+

Yorumlar

Ehli Sünnet Vel...

ALLAH razı olsun. Amin Ecmain

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun