Adem’in, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin hakkı için tövbesinin kabul edilmesi rivayeti sahih midir?

Tarih: 16.12.2014 - 15:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İlk kez duyduğum ve hayret ettiğim bir şeyi size sormak istiyorum gerçekten böyle bir hadis var mı?
- İbn-i Abbas Resulullah (asm)’a sordu ki:
“Ey Resulullah, Adem Rabbinden hangi kelimeler ile yalvardı da Allah onun tövbesini kabul etti?” Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Adem; Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin hakkı için tövbesinin kabul edilmesini yalvardı ve kabul edildi.”
Kaynak:
Celaleddin es-Suyuti “ed-Derr’ül Mensur” C.1, S.60-61 Beyrut Bas. Menakıb-ı Meğazeli s.59, Hadis No: 89 El-Müttaki el-Hindi “Kenz’ul Ummal” C.1, S.234; Müntahab’ul Kenz. C.1,S.419 El-Münavi eş-Şafii el-Kahiri “İthaf’üs Sail bima Lifatime Minel Menakıb vel-Fedail” S.76, Mektebet’ül Kuran Kahire Bas. Abdül Aziz eş-Şinavi “Seyyidat Nisa Ehlil Cenneh” S.159, Mektebet’üt Teras el-İslamiyye -Kahire Bas. Ed-Deylemi “Firdevs’il Ahbar” C.3, S.151, Hadis No: 4409 Beyrut Bas. Siret’ül Halebi C.1, S.219 Mısır Bas. El-Muin el-Kaşifi “Mearic’ün Nübüvve” S.9, Hint Bas. Âmirtesri “Ercah’ul Metalib” S.320, Lahur bas. Hüseyin eş-Şâkiri “Ali Fil-Kitâb ves-Sünne” C.1, S.363 Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.415 Es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gayet’ül Meram” S.393.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Soruda geçen hadisi Suyuti rivayet etmiştir. (ed-Dürrü’l-Mensur, 1/147) Fakat bunun sahih olup olmadığına dair bir değerlendirme yapmamıştır.

- Kenzu’l-Ummal 1/234 sayfası dahil herhangi bir yerinde böyle bir rivayete rastlayamadık.

- Deylemi’de yalnız, “Muhammed ve onun alinin hakkı için…” (Deylemi, 3/151) ifadesi vardır.

- Arapça internet sitelerinde bu ifadeler daha çok Şii kaynaklı olarak rivayet edilmekte ve Sünni kaynaklara da atıfta bulunulmaktadır. Ancak biz hiçbir sahih rivayette bunu görmediğimiz gibi, tashih eden kitaplarda da bulamadık. Üstelik, soruda verilen önemli kaynaklara da baktık, Suyuti’nin dışında rastlayamadık.

- Hülasa Arapça internet sitelerinde sorudaki bütün kaynaklarla beraber başka kaynaklar da verilmiştir. Bazıları hariç özellikle Hakim gibi sahih olanlarda “Muhammed’in hakki için…” ifadesi vardır.

Bütün açıklamalara dayanarak diyebiliriz ki, bu rivayetlerin hiçbiri kesin sahih olduğunu söyleyemeyiz. Ancak uydurma olduğunu söyleyecek durumda da değiliz. Biraz İslam’ın ruhuna uygun görülmemekle beraber, Şia kokusu geliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun