Sanki dünya hiç var olmadı, âhiret de hiç kaybolmadı, sözü hadis midir?

Tarih: 09.01.2015 - 03:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

Bu hadislerin kaynağı nedir, sahih midir?
- Abdullah ibn Mes'ûd (r.anh)'dan rivayetle Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Her kim besmele-i şerifeyi okursa, onun için her harfine karşılık dört bin sevap yazılır, dört bin günahı silinir ve kendisi dört bin derece yükseltilir."
(Deylemi ; Suyuti)
“Sanki dünya hiç var olmadı, âhiret de hiç kaybolmadı.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Besmelenin faziletiyle ilgili hadisin asıl kaynağı olarak görülen Deylemi’de böyle bir rivayete rastlayamadık.

- Suyutî ve Şevkanî, ilgili hadis rivayetini Deylemi’den naklen vermiş, fakat sıhhati konusunda bir şey söylememişler. (bk. Suyutî, ed-Durru’l-Mensur, 1/26; Şevkanî, Feth’l-Kadir, 1/22)

- Bu rivayetin muteber hadis kaynaklarında bulunmaması, onun zayıf olduğuna bir işaret sayılabilir.

- “Sanki dünya hiç var olmadı, âhiret de hiç kaybolmadı.” sorusuna gelince:

Bu ifade, değişik Arap-Şia sitelerinde Hz. Hasan’ın bir sözü olarak nakledilmiştir.

- Bununla beraber, en-Nahvu’l-Vafi adlı kitapta, bu ifadeler Arapların meşhur (darb-ı mesel/kelam-ı kibar) türünden güzel edebi söz olarak yer verilmiştir.

Orada zikredilen bu söz birkaç yönden yorumlanmıştır.

Birisi şöyledir:

“(Ölüm döşeğinde olan birine hitaben) Sen bu halinle dünyaya hiç gelmemişsin ve ahretten (ahiret yolculuğundan) da hiç ayrılmamışsın.” (en-Nahvu’l-Vafi, 1/631)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun