Huriler erkek mi?

Tarih: 24.08.2023 - 08:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran’daki hurilerin erkek olduğunu söyleyen var. Arapça’da, başka birçok dilde olduğu gibi, erkek-kadın karışık topluluklara ve sırf erkeklerden oluşan topluluklara kullanılan fiiller ortaktır. Sonuçta cennetlikler için bu tip fiiller kullanıldığı gibi cehennemlikler için de aynı fiiller kullanılır.
- Bu ödül veya cezaların sırf erkeklere mahsus olduğunu düşünemeyeceğimiz gibi “hurilerin” sırf erkekler için bir ödül olduğunu düşündürecek bir Kurani ifade de yoktur. Bu konuda birisi şöyle demektedir:
 “Kuran’da eğer kadınlarla ilgili çok özel bir mesele gündeme getirilecekse, onlara ait dişi zamirler veya kullanımlar devreye sokulur. Eğer önemli bir fark yoksa o zaman cümlelerin içerisinde erkek ve kadın ayırımı yapılıyorsa da sonuçta tek sığa tercih edilir ki bu da müzekker, yani erkek sığadır.”
- Bu doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki bilgilerin çoğu yanlıştır. 

Arapçada genel kurallara göre bir fiil kalıbı -bazı istisnalar hariç- hem dişil hem eril nesneler için aynı şekilde kullanılmaz.

a) Örneğin: Yazmakla ilgili mazi bir fiil erkek için -tekil, tesniye, cemi olarak-  Ketebe, - keteba, ketebû; kadın için ketebet, - ketebeta, - ketebne kalıbı kullanılır. Diğerleri de buna kıyas edilebilir.

b) Muzari fiil kalıpları ise, erkek için yektubu, - yektubani, - yektubune; kadın için tektubu, - tektubani, - yektübne şeklindedir. 

c) Emir kipi, erkek için üktüb, - üktüba, - üktübû; kadın için üktübi, - üktüba, - üktübne şeklindedir. Sadece tesniyeler benzerdir.

d) Muhataplar hem erkek hem kadın ise, bu takdirde emir kipi erkek kalıbında gelir. “Ya eyyuhel-lezine âmenû” (Ey iman edenler) cümlesinde olduğu gibi. 

e) Arapça gramere göre, mecazi de olsa bir eril biri dişil olan nesneler birlikte kullanıldığında “tağlib sanatı” çerçevesinde erkek lafzı kullanılır. Örneğin; Arapçada Şems / Güneş dişil, Kamer / Ay erildir. Bu ikisi bir arada zikredildiğinde “Şemsan” değil, “Kameran” kelimesi kullanılır. 

İşi fazla uzatmadan asıl soruya gelirsek;

1) Sorudaki “Sonuçta cennetlikler için bu tip fiiller kullanıldığı gibi cehennemlikler için de aynı fiiller kullanılır.” şeklindeki mantık bağlantısı gerçekten mantıktan en uzak bir istidlal yöntemidir. Zira, cennet ve cehennem birer istihale fabrikası değil ki, erkeği kadına, kadını erkeğe dönüştürsün. Ödüller ve cezalar sahiplerinin ne kimliğini ne de kişiliğini değiştirmezler. Eskilerin eskimez ifadeleriyle “bu bir kıyas-ı maa’l-farık”tır. 

2) “hurilerin sırf erkekler için bir ödül olduğunu düşündürecek bir Kurani ifade de yoktur” iddiası, Kuran’ın ifadelerine tamamen terstir.

Meallerini vereceğimiz ayetler bu iddianın çürüklüğünü ortaya koymaktadır:

a) “Ayrıca onları (o erkekleri) beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle evlendireceğiz / birleştireceğiz.” (Duhan, 44/54; Tur, 52/20) mealindeki ayetlerde zikredilen şu (زَوَّجْنَاهُم بحور عين) cümlesi gramer bakımından hiçbir ihtiyaç duyulmadığı hâlde fiilin müzekker / eril zamiri kullanılmıştır.

b) Müfessirlerin cumhuru tarafından ayetlerde geçen “HUR” kelimesinin "beyaz tenli ceylan gözlü kadınlar" manasına geldiğini bildirmeleri, İslam âlimlerinin çoğunluğu tarafından hurilerin erkek olarak algılanmamış olduğunun göstergesidir. (Misal olarak, bk. Taberi, Zemahşeri, İbn Atiye, Kurtubi, İbn Kesir, Suyutî / ed-Dürrü’l-mensur, Meraği, İbn Aşur, Duhan suresi 54. ayetin tefsiri)

c) “Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır.” (Rahman, 55/56-58) mealindeki ayetlerde “Hurilerin” kadın oldukları açıkça ifade edilmiştir. Şöyle ki: 

- Ayette geçen (قَاصِرَاتُ الطَّرْفِۙ) terkibi “bakışlarını eşlerine hasreden kadınlar” manasınadır.

“Onlardan önce ne insanlardan ne de cinlerden onlara temas eden / cima eden olmamıştır.” mealindeki ayette yer alan (يَطْمِثْهُنَّ) fiilinin zamiri sadece kadınlar için kullanılır. “Onlardan önce” mealindeki “قَبْلَهُمْ” kelimesindeki zamir yalnız erkekler için kullanılır. Yani: “o erkeklerden önce o kadınlara temas / cima eden olmamıştır”. 

“Sanki onlar yakut ve mercandır” mealindeki cümlede “sanki onlar” mealindeki (كَاَنَّهُنَّ) kelimesindeki zamir yalnız kadınlar için kullanılır.

Surenin 72-74. ayetlerinde de benzer ifadeler kullanılmıştır.

Görüldüğü üzere bu açık Kuranî ifadeler o kadar nettir ki, hiç kimsenin onları başka tarafa çekmeye ne hakkı ne de haddi vardır.

Not:

İnsanın fıtratı cennette bozulmaz. Dünyada en kötü bir kadın resmi olarak iki-üç koca almaktan, onlardan söz etmekten utanır, tiksinir ve asla öyle bir şey kabul etmez. Fakat bir erkek birden fazla kadınla evlenmekten utanmaz, bilakis iftihar edebilir, yanlış da olsa erkekliğiyle şeref duyabilir. Bu iki fıtratın ve vicdanın varlığına dünya-âlem şahittir. Bu da gösteriyor ki, cennette -kadınların baş belası olacak- erkek huriler yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun