"Kur’an’da hitabın hep erkeklere edildiği, kadınlara neden hitap edilmediği" şeklinde bir şikayet olduğu, bundan sonra kadınlara da hitap edildiği, iddiası doğru mudur?

Tarih: 21.03.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir olayın ne aslı ne de astarı vardır; tamamen uydurmadır.

Sitemizde defalarca yazdığımız gibi, Arap dilinin kendisinden kaynaklanan bir erkeklik kalıbı vardır. Arapça’da erkek ve kadınlar için kullanılan farklı kalıplar söz konusudur, ancak, “tağlib sanatı” denilen bir edebî sanat çerçevesinde, genellikle kadın ve erkek için aynı anda söz konusu edilen bir ifade -fazla uzun olmaması için- sadece erkekler için kullanılan kalıba yer verilir ve kadınlar da orada -zımnen- var kabul edilir.

Örneğin, Arapçada dişil kabul edilen “şems / güneş" ile eril kabul edilen “kamer / ay" kelimeleri birlikte anıldığı zaman, ikisine birden eril bir kalıp olan “kamer” kelimesinin tesniye / ikil kalıbı olan “kameran” sözcüğü kullanılır.

Bunun gibi, Kur’an’da erkek ve kadınların birlikte muhatap olduğu konularda erkek kalıbı kullanılır ve kadınlar da orada -zımnen- var kabul edilir.

Bu husus aynı zamanda îcaz (veciz konuşma) denilen önemli bir edebî sanat ve belagat unsurudur. Alimlerin belirttiğine göre, Kur’an’ın en önemli mucize yönlerinden biri de bu îcaz sanatıdır.

Mesela; -erkek kadın ayırımının yapılmadığı- Türkçede “Ey iman edenler!” ifadesi hem erkek hem de kadınlar için söz konusudur. Fakat bu ifade her iki grup için kullanıldığında, erkekler için “Yâ eyyühellezîne âmenû”, kadınlar için ise “Yâ eyyetühellatî amenne” cümlesiyle ifade edilir. Söz israfından münezzeh olan Kur’an-ı Hakîm'de, bu uzun ve gereksiz iki cümle yerine, eskiden beri Araplar arasında geçerli ve de yaygın bir dil kuralı olan “tağlib” sanatı çerçevesinde “Yâ eyyühellezîne âmenû” ifadesinin kullanılması kadar güzel bir şey olur mu?

Hiçbir Arap kadını -yüz yıllarca tevarüs edip alışık olduğu- böyle bir ifadeden rahatsız olmaz, bilakis bu ifadenin kendilerine de hitap ettiğini çok iyi bilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'da hitaplar genellikle niçin erkekleredir?
Kur'an sürekli erkeklere hitap eder ve hitap şekli ise, siz ve eşleriniz, şeklindedir. Bu durum, ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun