Ey Ali, gelin senin evine girdiğinde... diye başlayan rivayet sahih mi?

Tarih: 20.10.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Ali ile Hz. Muhammedin arasında bu tarz diyalog geçmiş midir, yoksa bu rivayet mevzu mudur?
 “Ey Ali, gelin senin evine girdiğinde, oturduğu zaman onun ayakkabılarını çıkar ve ayaklarını yıka. Sonra bu suyu evinin kapısından en ücra köşesine kadar serp. Eğer böyle yaparsan Allah senin evinden yetmiş çeşit fakirliği çıkarır ve evine yetmiş çeşit bereket sokar. Geline yetmiş kısım rahmet iner ve bu evde oturduğu sürece cinnetten, cüzzam ve baras hastalıklarından emin olur. Gelinin ilk hafta ağız sütü, sirke, kişniş otu ve ekşi elma yemesini engelle.” Ali dedi ki: "Ey Allah'ın Rasûlü, niçin bu dört şeyi yasaklayayım?" Buyurdular ki: “Çünkü rahim bu maddelerden dolayı kısır olur ve çocuk yapamaz. Şüphesiz ki evin bir köşesindeki hasır bile, çocuk doğurmayan bir kadından daha hayırlıdır."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçen bu rivayetin aslı yoktur, uydurma olduğu konusunda, İbnu'l- Cevzi, Suyuti, İbn Arrak ve Şevkani ittifak etmektedirler. (bk. İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, 2/267; Süyûtî, el-Leâlîi’l-Masnua, 2/167; İbn Arrak, Tenzîhü’ş-Şerîa, 2/200, no: 8; Şevkanî, el-Fevaidü’l-Mecmua, s. 126, no: 26)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun