Hz. Ali, Ebu Cehil’in kızıyla evlenmek istedi mi?

Tarih: 09.01.2015 - 00:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eğer istediyse sebebi neydi?
- Hz. Fatıma annemizle aralarında bir problem mı vardı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mekke’nin fethinden sonra Hz. Ali’nin Ebû Cehil’in kızı Cüveyriyye ile (İbn Hacer, Fethu’l-bârî, VII, 108) evlenmek istemiş veya Ebû Cehil’in yakınlarının kızlarını Hz. Ali ile evlendirmek için Resûl-i Ekrem (asm)’in iznini talep etmişlerdir.

Peygamber Efendimiz (asm), bu vesile ile yaptığı konuşmalarda Fâtıma’nın kendisinin bir parçası olduğunu, onun üzülmesini istemediğini, Resûlullah’ın kızı ile Allah düşmanının kızının bir araya gelemeyeceğini, Cenâb-ı Hakk’ın helâl kıldığı bir şeyi haram kılmamakla beraber, bu evliliğe izin vermeyeceğini, ancak Ali’nin Fâtıma’yı boşadıktan sonra bir başka kadınla evlenebileceğini söyledi. (Buhârî, Fezailü ashâbi’n-nebî, 16, Nikâh, 109)

Resûl-i Ekrem (asm)’in bu konudaki hassasiyeti, Hz. Fâtıma’nın itidalini koruyamayacağı düşüncesinden kaynaklanıyordu. (Müslim, Fezailü’s-sahabe, 95-96)

Diğer taraftan Hz. Peygamber (asm)’in konuşmasına başlarken öbür damadı Ebü’l-Âs’ın kendisine verdiği sözde durduğunu belirtmesi, Ebü’l-Âs’a Zeyneb’in üzerine bir başka kadınla evlenmemeyi şart koştuğunu hatıra getirmekte, aynı şekilde Hz. Ali’den de böyle bir söz aldığını, fakat Ali’nin bunu unutmuş olabileceğini düşündürmektedir.

Bu olaydan sonra Hz. Ali Fâtıma’nın vefatına kadar bir başka kadınla evlenmediği gibi câriye de edinmemiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Ali, Hz. Fatıma validemizin üstüne evlenmek isteyince ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun