Hz. Musa’nın kız kardeşinin adı Meryem mi, Gülsüm müdür?

Tarih: 31.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bazı kaynaklarda Hz. Musa’ın kız kardeşinin ismi Meryem olarak ifade edilmiştir. (bk. Şevkanî, Fethu’l-Kadir, Kasas, 28/12. ayetin tefsiri)

Buna göre, Hz. Musa'nın kız kardeşinin adı da Hz. İsa'nın anne­sinin adı gibi Meryem'dir.

Maverdî, Dahhak'tan yaptığı rivayete göre, Hz. Musa'nın kız kardeşinin adının Kelseme olduğunu söylemiştir. es-Sühey­lî ise Gülsüm demiştir. Bu da Zübeyr b. Bekkâr'ın rivayet ettiği bir hadis­e göredir. Buna göre Peygamber efendimiz (asm) Hz. Hatice'ye şöyle demiş­tir: "Yüce Allah'ın cennette bana seninle birlikte İmran kızı Meryem'i, Musa'nın kızkardeşi Gülsüm'ü ve Firavun'un hanımı Asiye'yi de eş vereceğini biliyor musun?" Hz. Hatice, "Bunu Allah mı sana bildirdi?" diye sorunca, Peygamberimiz: "Evet." diye buyurdu. Bunun üzerine Hatice, "Hayırlı, uğurlu ve bol nesilli olsun." di­ye dua etti. (Kurtubi, Ahkam, Kasas Suresi 28/12. ayetin tefsiri)

Ayrıca zayıf da olsa başka bir hadis rivayetinde de Hz. Musa'nın kız kardeşinin adı Gülsüm olarak geçmektedir:

“Allah, İmran kızı Meryem’i, Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve Musa’nın kızkardeşi Gülsüm’ü cennette bana zevce olarak vermeyi hükmeyledi.” (Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebir, 8/258; Mecmau’z-Zevâid, 9/218)

Konuyla ilgili tefsir kaynaklarına bakılabilir. (ör. Ebu Hayyan, el-Bahru’l-muhit; Alusî, Ruhu’l-maanî, Kasas, 28/12. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun