Hz. Musa Mısırlı birini öldürünce ceza almış mıdır?

Tarih: 26.07.2011 - 02:41 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Hz. Musa, Firavun'a tebliğ için gidince, Firavun onu cezalandırmış mıdır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Musa (as) şehirde dolaşmaya çıkınca, biri Mısırlı Kıpti diğeri de İsrailoğullarından biri olmak üzere kavga ettiklerine şahit olmuştur. İsrailoğullarından olan Hz. Musa (as)'dan yardım istemiştir. Yaptığı şey, sadece bir tokat veya yumruk vurmaktı. Böyle bir darbenin ölüm sonucunu doğurması nâdirdir.

Hz. Musa (as)'nın kavgaya müdahelesi, hor görülen ve ezilmekte olan bir topluluktan olan birinin imdat istemesi üzerine olmuştur. Çünkü İsrailoğulları o dönemde Mısırlılar tarafından ezilmekteydi.(bk. Çıkış, 1/8-22) Şu hâlde Musa'nın yaptığı, "istemeden ölüme sebep olmak" şeklinde ifade edilebilir. Musa'nın şeytana gönderme yapması da kötü kastının olmadığını gösterir.(bk. Kasas, 28/15)

Bu olaydan sonra Firavun ve şehrin ileri gelenleri, Hz. Musa'yı öldürmek için toplanmışlardır.(bk. Kasas, 28/20; Çıkış, 2/11-15) Kendisinin öldürülmek istendiği haberini aldıktan sonra, şehri terketmiş ve Medyene gitmiştir. Burada uzun süre kalmıştır. Bu süre hakkında farklı rivayetler vardır. Sekiz ile kırk yıl arasında değişik rivayetler vardır. Tevrat'ta kırk yıl olarak geçmektedir.(Resullerin İşleri, 7/30)

Hz. Musa (as) Medyen'de uzun bir süre kalmış bu esnada başta Mısır kıralı olmak üzere kendilerini öldürmek isteyenler ölmüştür.(Çıkış, 2/23; 4/19) Saltanıtın değişmesi muhtemelen yönetiminde de değişikliğe sebep olmuş ve Hz. Musa'nın beraber yetiştiği kişilerden biri II. Ramses'in tahta geçişinden sonra önemli mevkiye gelmiş, böylece Hz. Musa'nın Mısır'a dönüp yönetimle görüşme şartları oluşmuştur.(bk. DİA, MUSA Md.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun