Ali müminlerin mevlasıdır, rivayeti sahih midir?

Tarih: 02.08.2018 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir Şii'nin kafa karıştıran iddiaları var, iddia şöyle:
- İlk rivayet:
Suyuti’nin Ed Dürrül Mensur Fit Tefsir Bil Mesur eseri c. 2 sayfa 298’de İbn Merdeveyh, İbn Mesuddan şöyle rivayet etti: Biz Resulullah (asm) zamanında şöyle okuyorduk: Ey Peygamber rabbinden sana indirileni tebliğ et ki Ali müminlerin mevlasıdır ...
- İkinci rivayet:
Ebu Hayyan el-Endelusi Bahru’l-muhit c. 2 s. 454’de İbn Mesud şöyle okurdu; Ve Muhammed ailesini alemlere üstün kıldı...
Soru 1: Bu rivayetler bu kitaplarda geçiyor mu? Herhangi bir yerinde ya da ilgili ayetlerin tefsirlerinde böyle bir şey var mı?
Soru 2: Bu rivayetleri bu alimler hangi amaçla nakletmişler?
Soru 3: Böyle bir şey varsa alimlerin bu eserleri güvenilir şekilde günümüze ulaşmış mıdır, bunlar sokuşturmaysa bu güveni azaltan bir şey. Bu alimlerin Şii olmadığını herkes bilir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. el-Bahru’l-muhit’te, ne 2/454’te, ne de (Suyuti’de olduğu gibi) Maide 67. ayette böyle bir rivayete yer verilmemiştir.

- Evet, söz konusu rivayet Suyuti’de  geçiyor. (bk.Suyuti, ed-Durru’l-Mensur, 3/117-Maide: 67. ayetin tefsiri)

Ancak Suyuti, bunun sahih olup olmadığına dikkat çekmemiştir.

2. Alimlerin bu gibi sahih olmayan rivayetleri de zikretmelerinin asıl nedeni, ilmin haysiyetine olan saygılarıdır.

Bir konuda yapılan yorumların bir kısmını alıp bir kısmını almamak, tarafsızlık ilkesine aykırı gördükleri için, birbirine zıt rivayet veya yorumları da kitaplarına almışlardır.

Nitekim, sorudaki rivayet yer veren Suyuti, aynı yerde o rivayetin doğruluğuna halel getiren şöyle bir rivayete de yer vermiştir:

“İbn Ebi Hatim’in rivayetine göre, Antere adındaki bir zat, Hz. Ali’ye: ‘Hz. Peygamber (s.a.v)’in başka insanlara anlatmadığı, ancak size anlattığı özel bir bilgi var mı?’ diye sormuş ve Hz. Ali’den şu cevabı almıştır:

‘Sen, Allah’ın: ‘Resulüm! Rabbinden sana indirilenleri tebliğ et.’ ayetini bilmez misin? Allah’a yemin ederim ki, Hz. Peygamber (asm), bu bembeyaz (herkese açıkça anlattığı) bilginin dışında bize ayrıca siyah (diğer insanlardan gizlediği) bir bilgiyi miras bırakmamıştır.” (Suyuti, ed-Durru’l-Mensur, 3/117-Maide: 67. ayetin tefsiri).

- Bu zıt rivayetlerin aynı yerde zikredilmesi de İslam alimlerinin yanlış olduğunu bildikleri bazı bilgileri de eserlerinde yer vermelerinin "ilmin haysiyetini ve tarafsızlık ilkesini korumaya" yönelik bir gayret olduğunun göstergesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun