Hz. Ali'yi zikretmek ibadettir anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 14.10.2021 - 09:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

Hz. Ali'yi zikretmek ibadettir!!!!
İşte ispatı:
Hz. Ayşe, Abdullah İbn-i Abbas, Ebi Said, Sehl bin Sa'd, Ebu Hüreyra ve Esma bin Amis’ten naklen, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Zikru Aliyyin ibâdeh” Meali: "Ali'yi zikretmek ibadettir."
Kaynak:
1) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.357
2) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.408
3) el-Suyuti'nin "Cami us-Sağir" c.1, s.665, Hadis No: 4332
4) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" c.1, s.134
5) el-Müttaki el-Hindi'nin “Muntahab'ul Kenz” c.5, s.30
6) el-Zehebi’nin "Mizan'ul İtidal" c.1 s. 496
7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.180, 231, 237, 262
8) el-Münavi'nin "Fayd'ül Kadir" c.3, s.565
9) Kenz'ul İrfan s.27
10) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.601, Hadis No: 32894
11) el-Hemedani'nin "Meveddet'ül Kurba" c.7, s.111
12) Şeyh Yusuf el-Nebehani'nin "Feth'ül Kebir" c.2, s.120
13) Menakıb-ı Meğazeli s.206, Hadis No: 243
14) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.261
15) Ercah’ul Metalib s.428,
16) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.24
17) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.2, s.244, Hadis No: 3151
18) et-Teysir'in "Şerhu Cami'üs Sağir" c.2, s.20
19) el-Haydari el-Ebadi’nin “Menakıb-ı Ali” s.34
20) Kitab'ül Mecruhin c.1, s. 239
21) es-Senderusi’nin "Keşf’ül İlahi" c.1, s.358.
22) et-Tüsteri’nin "İhkak’ul Hak" c.7, s.111
23) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.116
24) el-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi’nin "el-Menakib el-Murtadaviyye"

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Aliyi zikretmek ibadettir / Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir. / Ali’yi sevmek ibadettir.” gibi rivayetlerin hemen hemen tamamı zayıf kabul edilmiştir.

Özellikle soruda geçen şekliyle ve verilen kaynaklar dahil, önemli kaynaklara baktığımızda bu rivayetin zayıf veya uydurma olduğuna hükmedilmiştir. (Örneğin bk. Münavi, Feyzu’l-kadir, 3/756, no: 4332)

Bir kısım Şia alimleri dışında bu rivayetleri kabul eden “senedinin veya metninin sağlam olduğunu” söyleyen Ehl-i sünnet alimlerinden hiçbir kimseye rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun