Allah'ın kanunları değişmezse, bazı ayetlerin değişmesi bir çelişki değil midir?

Tarih: 14.12.2014 - 15:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'anda hiçbir çelişki yoktur biliyorum, fakat okuduğum iki ayet benim aklımda çelişki oluşturdu:
1. Ahzab suresi 62. Ayet:
"Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın."
2. Nahl suresi 101. ayet:
"Biz bir âyetin yerine başka bir âyeti getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini çok iyi bilir- «Sen ancak bir iftiracısın» dediler. Hayır; onların çoğu bilmezler."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Ahzab, 62. ayette yer alan: “Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.” mealindeki ifadede kastedilen, Kur’an ayetleri değil, kâinatta cari olan kanunlardır.

Güneş değişmez, ay değişmez, gece-gündüz değişmez, hayat-ölüm değişmez. Daha önceki inkârcıların başına musibetlerin gelmesi, onların azaba uğratılması gibi ilahi prensipler de değişmez, demektir.

- Nahl suresinin 101. ayetinde ise, Kur’an’ın bazı hükümlerinin ilahî hikmet doğrultusunda değişeceğine işaret edilmiştir. Dolayısıyla bu iki ayet arasında bir çelişki yoktur.

- Özetle, Ahzab suresinin ilgili ayetinde bir uyarı yapılmakta ve inkârcılara tarihten ibret almaları konusunda ders çıkarmaları tavsiye edilmekte ve onlara âdeta şöyle hitap edilmektedir:  

“Ey inkârcılar! Tarih boyunca peygamberleri yalanlayanların başlarına gelenler, sizin de başlarınıza gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Sosyoloji kanunlarını, şer’i/Kur’anî kanunlarla karıştırmamak gerekir. Kur’an’ın hükümlerinde (Nahl, 16/101’de belirtildiği gibi) bazen nesih yoluyla değişiklik olabilir. Fakat sosyoloji kanunları ontolojik kanunları gibi prensip olarak değişmez.” (krş. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun