Peygamberimiz okuma yazma bilmiyorsa, cennet kapısında yazanı nasıl okudu?

Tarih: 24.01.2014 - 11:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kafama takılan bir şey var, İbni Mace'nin Enes bin Malik’ten naklettiği bir rivayette, "İsra gecesi cennetin kapısında 'Sadakanın ecri 10 mislidir.' diye yazılı olduğunu gördüm." demiş, Peygamber Efendimiz. Buna benzer yazılar gördüğünü söyleyen hadisler de var. Kafama takılan ise şu:

- Peygamberimiz okuma yazma bilmiyorsa bu yazıları nasıl okuyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) “İsra gecesi, cennetin kapısında 'Sadakanın ecri on mislidir.' diye yazılı olduğunu gördüm.” (İbn Mace, Sadakat, 19)

hadisinin senedinde geçen Halid b. Yezid adındaki ravi, İbn Hanbel, Ebu Davud, Nesai, Ebu Zur’a, Darekutni ve daha başka hadis otoriteleri tarafından zayıf kabul edilmiştir. (bk. Haşiyetu’s-Sindi ala süneni İbn mace, 2/81)

2) Şayet sahih kabul edilirse, bu takdirde, Hz. Peygamber Mirac’a çıktığı zaman beka alemine girmiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle:

“... O, Mi'rac yoluyla, beka âlemine girdi. Beka âleminin birkaç dakikası, şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir…” (Lem'alar, s.17)

Beka âleminin hükümleri bu dünyanın hükümleriyle kıyaslanmaz. Bir dakikası binler sene kadar olduğu gibi, okuma-yazması olmayanların da okur-yazar hüviyetini kazanmaları söz konusudur. İşte Hz. Peygamber (asm)'in o alemdeki okumayı bilmesi, bu dünyadaki ümmiliğiyle çelişmez.

3) Allah peygamberine, sırf sadakanın değerini göstermesi için sadece cennet kapısındaki yazıyı okumasına imkân vermiş olabilir. Bu hususi lütuf hususi bir zamana mahsus kalmış ve döndüğünde ümmiliği yine devam etmiştir.

4) Cennetin kapısındaki yazı bildiğimiz yazı türünden olmayıp, alem-i bekaya ve cennete uygun bir yazı / şekil olabilir. Onu okumak Allah’ın ayrı bir ikramdır, dünyadaki ümmiliğiyle çelişmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun