Müminler sayıca her zaman daha az mı olacak?

Tarih: 19.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İki ayet var bunlar çelişki mi açıklar mısınız:
1. soru: Müminler sayıca her zaman daha az mı olacak?
Yusuf 103. ayette: “Sen ne kadar istesen de insanların çoğu iman etmezler.” denilmektedir. Demek ki müminler sayıca her zaman daha az olacaktır.
- Yusuf 103 sorum hiç mi müslüman sayısı bundan çok olmayacak?
2. sorum: Daha zalim olan kimler?
Daha zalim kimse olamaz. (Hud 18) Ancak başka ayetlerde de buna benzer var hangisi daha zalim çelişki mi var açıklar mısınız?.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

“Sen ne kadar istesen de insanların çoğu iman etmezler.” mealindeki ayet, gelecekten haber verme türünden bir mucizedir.

Kıyamete kadar her asırda müminlerin dünya nüfusunun gerisinde kaldıkları, diğer bir ifadeyle saadet asrından beri Müslümanlar sayıca insanlık camiasının genel nüfusundan hep daha az olduğu tarihi bir realitedir.

Bu da Kur'an’ın her şeyi bilen Allah’ın kelamı olduğunu göstermektedir.

Cevap 2:

Hud Suresi 18. ayetinde Allah’a iftira etmenin şiddetli bir zulüm olduğunu ifade etmek üzere mübalağalı bir üslup kullanılmıştır. (bk. Razi, ilgili yer)

Bu ifadede zalimler arasında bir karşılaştırma yapmaktan ziyade, iftira edenlerin yaptığı zulmün, zalimliğin zirvesinde olduğuna dikkat çekilmiştir. Yani, bütün kafirler ve münafıklar -hem kendi nefislerine hem de başkasına yaptıkları zulümden dolayı- zalimdir. Fakat, Allah’a iftira edenler gibi bazıları daha zalimdir. (bk. İbn Aşur, ilgili yer)

Benzer ifadeler için bk. Bakara, 2/114; Araf, 7/37.

Demek ki Kur'an’da “daha zalim kim olabilir?” mealindeki “men ezlemu” kalıbıyla gelen ayetler, zalimiliğin zirvesinde olan özellikler ve bu özelliklere sahip olanlar için kullanılmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an da bulunan "... daha zalim kim olabilir?" cümlesini izah eder ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun