"Onlar iman etmiyor diye üzüntüden... " ayeti ile "...şirk koşmaksızın iman etmezler." ayetini açıklar mısınız?

Tarih: 22.01.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip bitireceksin." ayeti ile
"Onların çoğu şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler." ayeti hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Eğer dileseydik onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun eğerlerdi.” (Şuara, 26/3-4).

Bu ayetlerde, insanlara karşı duyduğu sevgi ve aşırı şefkat yüzünden ıstırap çeken Hz. Muhammed (a.s.m)’e teselli verilmekte, onun Allah’ın izni olmadan kimseyi imana getirmeyeceğine, böyle bir görevinin de olmadığına vurgu yapılmakta ve imtihanın gizli olduğu gerçeğinin sırrına işaret edilmektedir.

İmtihan gizli olacak, akla kapı açılacak, fakat aklın özgürlüğü elinden alınmayacaktır. Böylece insanlar, kendi özgür iradeleriyle yollarını belirlemiş olacaklar ve tabii ki sonucuna da katlanacaklardır.

“Bir de peşi sıra, iman edenlerin çoğu şirk içindedir.” ifadesinden bu ayetin de aynı surede (Şuara) olduğu sanılabilir. Oysa orada öyle bir ayet söz konusu değildir. Konu başka bir surede geçmektedir.

“Onların çoğu şirk koşmaksızın Allah’a iman etmezler...” (Yusuf, 12/106)

denilmektedir. Bunu şöyle açabiliriz:

a. Bu ayetten önceki 103. ayette ise; “Sen ne kadar istesen de insanların çoğu iman etmezler.” denilmektedir. Demek ki müminler sayıca her zaman daha az olacaktır. Ve bu gaybî haber aynen çıkmış ve çıkmaktadır.

b. Allah’a yalnız Müslümanlar değil, Yahudiler, Hristiyanlar ve daha başka dinlere mensup olanlar da bir şekilde inanmaktadır. İşte ayette onların İslam’da olduğu gibi hakikî tevhit inancı yerine şirk kokan bazı yanlış akidelere de sahip olduklarına işaret edilmiştir.

c. Genel olarak insanların çoğu halis tevhit inancına bağlı kalmamakta, bilakis şirkten bazı kirler bulaştırmaktadır. Bazen Allah’tan başkasına ilâh payesini verirler, bazen kutsallıklar uydururlar veya dünyaya taparcasına düşkünlük gösterirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun