Saffat suresi 147. ayet: "Biz onu (Yunusu) yüz bin veya daha çok insana peygamber olarak gönderdik." Buradaki "veya" kelimesi neyi ifade ediyor? Nasıl anlamalıyız, 100.000 mi, daha fazla mı?

Tarih: 06.12.2006 - 13:57 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Biz onu yüz bin nüfuslu bir şehre göndermiştik, hatta gittikçe nüfusları artıyordu da." (Saffat, 37/147)

Bu âyete: “Biz onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.” diye de mâna verilebilir. Allah Teâla dileseydi, elbette o halkın sayısını tam olarak bildirirdi. Maksat: "Bir kişi oraya girdiğinde yüz bin veya daha fazla olduğunu tahmin ederdi.” demektir.

"Yüz bin veya daha fazlası" ile Ninova ehli kastedilmektedir. Cenab-ı Hak "Biz onu yüz bin veya daha fazlasına gönderdik" diyor. Göndermekten maksat, birinci göndermedir. Yani Hz. Yunus (as)'ın balığın karnına girmezden önceki gönderilmesidir.

"Onlar iman ettiler"; yani hemen gönderildikten sonra değil Hz. Yunus (as) onlardan ayrıldıktan sonra iman ettiler.

Ayetin metnindeki "ev" (veya) edatı, İbn Abbas'tan gelen ri­vayete göre "Bel" (hayır) mânâsını ifade eder. Bazıları da "ev" edatı "ve" mânâsını ifade eder, demişlerdir.

Bazılarına göre "Ev" burada muhatabı ibhama (adedi kesin bilmemeye) sevketmek içindir. Müberrid ve Basra alimlerinin çoğu "Ev burada şek mânâsını ifade eder" demiştir. Bu şek de beşerden onlara ba­kan bir kimse için söz konusudur. Yani onları gören bir kimse adedleri hususunda şüpheye düşerek, "Bunlar yüzbin veya fazla­dır" der. İbn Abbas'tan gelen rivayete göre yüz binden fazla olan kısım, otuz bindir. Başka bir rivayetinde 30.000'den biraz fazla, bir başka rivayetinde 40.000'den biraz fazladır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun