Hz. Yunus, denize atıldıktan sonra mı peygamber olmuştur?

Tarih: 16.10.2018 - 20:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Abdullah İbni Abbas (ra) dan rivayet edildiğine göre, Yunus (as) balığın kendisini yutup sahile atmasından sonra peygamber olarak gönderilmiştir. Bu da şu ayetten anlaşılmaktadır:
"Sonra onu hasta halde ıssız bir sahile attık. Üzerine de kabak türünden bir ağaç bitirdik. Ve onu yüz bin, hatta daha fazla kişiye peygamber gönderdik." - Şifa-i Şerif Şerhi C. 2, s. 552'de geçen bu rivayete göre Allah, Yunus aleyhisselama balığın karnından çıkarılması ile peygamberlik vermiştir.
- Bu rivayet hakkında bilgi verebilir misiniz?
- Öyleyse Hz. Yunus peygamberliğinden önce kavmine hangi konuda öfkelenerek onları terk etmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Yunus, denize düşmeden önce peygamberdir. İlgili ayette, balık olayından sonra, peygamber olduğu eski kavmine tekrar gönderildiği anlatılmıştır. Bununla, Hz. Yunus kavminin, azabı hak ettiği halde, tövbe ederek azaptan kurtulan ve tekrar eski peygamberine kavuşan bir kavim olduğuna işaret edilmiştir.

“Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun, bulunsaydı ya! Asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Ancak Yunus’un halkı müstesnadır ki bunlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık.” (Yunus, 10/98)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Bu konuda Abdullah b. Abbas’tan yapılan bir rivayete göre, Hz. Yunus, balık olayından sonra peygamber olarak yüz bin veya daha fazla nüfusa sahip bir topluluğa gönderildi. Bu görüşü savunan alimlerin delilleri de “Sonra onu hasta halde ıssız bir sahile attık. Üzerine de kabak türünden bir ağaç bitirdik. Ve onu yüz bin, hatta daha fazla kişiye peygamber gönderdik." (Saffat, 37/145-147) mealindeki ayetlerdir.

Ancak İbn Abbas’tan gelen bu rivayette, Filistin bölgesinde savaşların olduğu bir dönemde, Hz. Yunus’un da dahil olduğu beş nebi vardı. Hz. Yunus, balık olayından önce nebi idi. Fakat tebliğ ile memur bir resul değildi. Bu konuda uzunca bir hikaye vardır. (bk. Razi, Enbiya 87-88. ayetlerin tefsiri)

Bununla beraber, alimlerin büyük çoğunluğuna göre, Hz. Yunus, balık olayından önce RESUL / peygamber idi. Kavmi iman etmediği takdirde, 3 gün sonra başlarına azabın geleceğine dair ilahi haber aldıktan sonra, memleketi terk etti. Ve balık olayı ile karşılaştı. (bk. Razi, a.g.y)

Sonuç olarak ilgili ayetlere şöyle meal vermek daha uygundur:

“Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne (gölge yapması için) kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu yüz bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik.” (Saffat, 37/145-147)

İlave bilgi için tıklayınız:

Saffat suresi 147. ayet: "Biz onu (Yunusu) yüz bin veya daha çok ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun