Hz. Yunus sabretmedi, peygamber değil midir?

Tarih: 12.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an-ı Kerim'de (En'am Suresi 34. ayet) peygamberlerin sabırlı olduğu bildirilmektedir. Hz. Yunus (as) sabretmediğine göre peygamber değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yunus (as) bir peygamberdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayetinde onun peygamberliğine değinilmiştir.

"Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik." (Nisa, 4/163)

"İsmail'i, Elyasa'yı Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından soylarından ve kardeşlerinden kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik." (En'am, 6/86-87)

"Ama (azab geldiği sırada) iman edip imanı kendisine yarar sağlamış -Yunus kavminin dışında- bir ülke olsaydı ya! Onlar iman ettikleri zaman dünya hayatında onlardan aşağılatıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar yararlandırdık." (Yunus, 10/98)

"Şüphesiz Yunus da gönderilmiş(elçi)lerdendi. Hani o dolu bir gemiye kaçmıştı. Böylece kur'aya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu. Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı. Eğer (Allah'ı çokça) tesbih edenlerden olmasaydı onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı. Sonunda o hasta bir durumdayken çıplak bir yere (sahile) attık. Ve üzerine sık, geniş yaprakla (kabağa benzer) türden bir ağaç bitirdik. Onu yüz bin veya (sayısı) daha da artan (bir topluluk)a (peygamber olarak) gönderdik. Sonunda ona iman ettiler, biz de onları bir süreye kadar yararlandırdık." (Saffat, 37/139-148)

"Balık sahibi (Yunus'u da); hani o kızmış vaziyette gitmişti ki; bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. (Balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: 'Senden başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum.' diye çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız." (Enbiya, 21/87-88)

"Şimdi sen, Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus) gibi olma; hani o, içi kahır dolu olarak (Rabbine) çağrıda bulunmuştu. Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı, mutlaka yerilmiş ve çıplak bir durumda (karaya) atılmış olacaktı. Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı." (Kalem, 68/48-50)

Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi Yunus (as) peygamber olarak gönderilmiştir.

"Senden önce nice peygamberler yalancı sayıldılar da tekzib olunmaya ve her türlü eziyete uğratılmaya karşı sabrettiler. Nihayet kendilerine yardımımız gelip yetişti. Öyle ya, Allah’ın sabredenlere yardım vadini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Nitekim o resullerin kıssalarından bazı bölümler sana ulaşmıştır." (Enam, 6/34)

"Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı olan zat gibi olma! Hani o dertli dertli Rabbine yalvarmıştı." (Kalem, 68/48)

Bu iki ayette ifade edilen manalar birbirine zıt değildir. Yunus (as) kavmini hidayete ermesi için tebliğde bulunmuş ve bu uğurda bir çok sıkıntıya katlanmış ve sabretmiştir. Onun kavmini terketmesi kendisine verilen sıkıntıdan değil, onların hidayete gelmeyeceği düşüncesinden dolayıdır.

 Ey Muhammed (asm), sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus'un durumuna düşme. O, kederli bir halde rabbine nida et­mişti.

Ey Muhammed (asm), getirdiğin Kur'an'a karşı çıkan şu müşrikler hakkında Rabbinin sana verdiği hükme sabret. Rabbinin sana emrettiğini devam ettir. On­ların hidayete gelmemeleri seni tebliğinden alıkoymasın. Sakın sen, balık tarafından yutulan Yunus b. Metta gibi aceleci olma. O, kederli bir halde rabbine münacaatta bulunmuştu. Ve "Senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ve tesbih ederim, doğrusu ben, zalimlerden oldum." demişti. "Biz de duasını kabul edip onu sıkıntılardan kurtardık..."

Eğer ona Rabbinin nimeti yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir yere atılmış olacaktı .

Rabbi onu peygamber seçerek salih kullardan eyledi.

Eğer Yunus'a, Rabbinin affetme ve merhamet etme nimeti ulaşmamış olsaydı, o balığın kanından kınanmış bir halde, çıplak bir araziye atılmış olurdu da kendisini muhafaza edecek bir şey bulamazdı. Fakat Rabbin ona, merhamet etti ve onun için geniş yapraklı bir bitki bitirdi. Rabbi onu, peygamberliğe seçti ve onu, salih kullan olan peygamberlerinden kıldı. (bk. Taberi Tefsiri, ilgili ayetler)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun