Yunus (as)'ın duasını okuyanın sıkıntılarından kurtulacağına dair hadis var mıdır?

Tarih: 27.07.2015 - 10:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu duanın önemi nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu duanın fazileti ile ilgili hadisler vardır.

"Sıkıntıya düşen kimse kardeşim Yunus'un duasını okursa Allah onun sıkıntısını giderir. O dua şöyledir:

 'Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum.'"(İbn Teymiyye, Fetaval Kübra, 5/218).

“Yunus (as) balığın karnında iken yaptığı duâ olan: 'Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum.' (Enbiya, 21/87) Bu duâyı herhangi konuda yaparsa, Allah onun duâsını mutlaka kabul eder.” (Tirmizi, Dua 82)

Enbiya Suresinde geçen bu duanın hikmetine gelince; bu ayetin hem tefsiri hem de nasıl bir tefekkürde bulunulması gerektiği Birinci Lem'a'da gayet güzel bir şekilde izah edilmiştir.

"Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın kıssa-i meşhuresinin hülâsası: Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette, münâcâtı, ona sür'aten vasıta-i necat olmuştur..."(bk. Bediüzzaman Said Nursi, Lem'alar, Birinci Lem'a)

Hz. Yunus (as) o dehşetli ve çaresiz halde bu duayı okuyor, sonra Allah’ın inayet ve yardımına mazhar oluyor. Hz. Yunus (as)’in bu hadisede hayatına kasteden üç dehşetli düşmanı var. Birisi fırtınalı gece, ikincisi dalgalı deniz/okyanus, üçüncüsü ise milyonlarca balıktan bir balık.

Hz. Yunus (as), düştüğü durumdan kurtulmanın tek çaresi olarak tevhidi görüyor ve duasında bunu belirtiyor. Yani koca okyanusta, milyonlarca balıktan bir tanesinin içinde, üstelik hava karanlık ve fırtınalı, bu zor şartlardan beni ancak her türlü noksandan mukaddes ve münezzeh bir İlah kurtarabilir mülahazasından, bu dua meydana geliyor.

Bizim bu kıssadan hissemizin özeti ise şu şekildedir:

Hz. Yunus (as)’a bedel bizim gecemiz istikbal, okyanusumuz dünya, balığımız da nefsimizdir. Yani geleceğimiz garanti altında değildir, imansız da kabre girebiliriz ki bu mutlak karanlık olur. Okyanusumuz olan dünya ise, bizi en derinine çekmiş ve yutmuş, üstelik ahireti bize fena bir şekilde unutturmuş. Bu dünya okyanusunda milyarlarca insan ahiret hayatı noktasından boğulmuş ve boğulmaktadır. Bizim balığımız olan nefis bizi yutup mahvımıza, yani ebedi hayatımızın yok olmasına çabalıyor. Biz Hz. Yunus (as)’in vaziyetinden daha kötü bir vaziyetteyiz, öyle ise o duaya daha çok muhtacız.

Özetle, bu duanın açılımı şu şekildedir: Senin bahtına düştüm, beni bu çıkmazdan ancak sen çıkarabilirsin. Çünkü sen mukaddes ve münezzeh bir İlahsın. Yani sen sonsuz ilim, irade ve kudret sahibisin. Senin bir emrin ile balık denizaltı gemisine, fırtınalı deniz süt limana, zifiri gece de mehtaplı bir şekle dönüşür...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun