İnsan bir nefisten yaratıldıysa, düşman olarak inin, diye kime deniyor?

Tarih: 12.05.2017 - 00:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Bir ateist Araf suresi 189’da geçen ''Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir.'' ayeti ve Bakara suresi 36. ayette geçen “Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır.” dedik.” ayetlerini göstererek çelişki olduğunu iddia ediyor.
- Araf suresi 189’da huzur bulsun diye eşini yarattı ifadesi geçiyor, Bakara suresi 36. ayette ise birbirinize düşman olarak inin buyuruyor Rabbimiz. Bunu Hz. Adem ile Hz. Havva’ya mı diyor?
- Galiba bu yüzden çelişki var sanıyor adamımız.
- Kaynaklarıyla açıklarsanız memnun olurum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bakara suresi 38. ayetteki düşmanlık hakkında farklı yorumlar olsa da kabul gören görüş, Hz. Âdem ve zürriyyeti ile İblis ve zürriyyeti arasındaki düşmanlıktır. (bk. Maverdi, en-Nüket ve’l-Uyun)

Bazıları Hz. Âdem’in çocukları arasındaki düşmanlığı da buna ilave etmişler ve Her ne kadar cennetten inenler arasında çocukları olmasa da Hz. Âdem’in zürriyetini bünyesinde barındırdığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla “inin” emrine dâhil olmaktadırlar, denilmiştir.

Nitekim, İbnu’l-Cevzi "Zadu’l-Mesir" adlı tefsirinde bu düşmanlık konusunda şu üç görüşün bulunduğunu söyler:

1. Hz. Âdem’in zürriyetinin bazısının bazısına düşmanlığı.

2. İblis’in Hz. Âdem ve Hz. Havva’ya düşman olması.

3. İblis’in müminlere, müminlerin de ona düşman oluşu.

Nitekim, Razi’nin de belirttiği üzere Yüce Allah Hz. Âdem ve Hz. Havva daha cennetten çıkmadan önce de İblis’in onlara düşman olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur:

“Ey Âdem!" dedik, "Bu, hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra yorulur, sıkıntı çekersin!” (Tâhâ, 20/117)

Başka bir ayette de müminlere hitaben şöyle buyrulmaktadır:

“Şeytan sizin düşmanınızdır, dolayısıyla siz de onu düşman bilin.” (Fatır, 35/6)

Görüldüğü gibi başka ayetlere müracaat edildiğinde kimin kime düşman olduğu açıkça görülmektedir.

Dolayısıyla A'raf suresi 189 ile Bakara suresi 36. ayetler arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun