İbranilerin Mısır’da hiç yaşamadığı iddiası doğru mu?

Tarih: 28.09.2018 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı çevreler bilim adamlarının arkeolojik kazılarda İbranilere hiç rastlanılmadığı ve hiçbir zaman köle olmadığını söylüyorlar. Bir siteden bulduğum yazı şöyle:
''20. İbranilerin köleliği: Bu biraz da yukarıdaki mitin devamı niteliğinde ve hassas bir konu. Ancak tarihsel gerçekler barındırdığı söylenen İncil ve Tevrat’ın takipçileri, Eski Mısır’da İbranilerin köleleştirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bilmeliler. Eski Mısırlıların eksiksiz kayıtlarına bakarak yeterince bilgi edinebildik, ancak bir ırkı köle olarak kullandıklarına dair yahut da Yahudilerin bahsettiği 10 Bela’nın (Mısır’ın 10 Laneti) yaşandığını gösterir hiçbir kayıt bulunmuyor ve aynı zamanda milyonlarca İbraninin, Mısır’da ya da çölde yaşadığını gösteren herhangi bir arkeolojik bilgi de yok. Bunca şey yaşanmış olsaydı, her ne olursa olsun, binlerce yıllık büyük, küçük bütün olayların envanterini tutmuş olan Mısırlılar, bunları da mutlaka kaydederlerdi. Belki özellikle kaydetmemişlerdir, gizlemeye çalışmışlardır diyenler için de küçük bir hatırlatma yapalım. O dönemde kölelik normaldi ve ayıp karşılanmıyordu ki, niye saklamaya çalışsınlar? Mısır’ın başına onca felaket gelmiş olsaydı, emin olun bunun kaydını mutlaka tutarlar ve kendi Tanrılarından bunlar için bir çare dilerler, adaklar adarlar, tapınaklarda ayinler düzenlerler ve bunları da kaydederlerdi. Ayrıca, kaçan milyonlarca köle Mısır’ın ekonomisini yerle bir ederdi, ancak Mısır ekonomisi, sözde “Mısır’dan Çıkış”ın (Exodus) yaşandığı söylenilen zamanda gelişmeye devam etmekteydi.'' 
- Sizce bu çevreler insanları aldatıyor olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuya birkaç açıdan kısaca şöyle cevap verilebilir:

1. İbranilerin Mısır'da hiç yaşamadığı iddiası doğru değildir.

Bu konuda Diyanet İslam Ansiklopedisinden, Beni İsrail, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve özellikle Hz. Musa maddelerine ve daha başka ilgili maddelere bakılırsa, iddianın doğru olmadığı anlaşılır.

Ayrıca, Kur'an ayetleri ve hadislerde de bu konuda ilgili ayetler ve hadisler bulunmaktadır.

İlgili Kur'an ayetlerinin tefsiri ve hadislerin şerhleri de bu konuda önemlidir.

Konu daha çok Peygamberler ve Dinler Tarihini ilgilendirir.

Diğer taraftan Kitab-ı Mukaddes’te de bilgi bulunmaktadır. Örneğin:

Hz. Musa’nın kaza ile bir Mısırlı’yı öldürmesi olayı Kur'an-ı Kerim’de ve diğer İslâmi kaynaklarda da geçer.

Hz. Musa aleyhisselam, bir Mısırlı ile kavga eden İbrani’ye yardım ederken Mısırlı’nın ölümüne sebep olur. Pişman olarak affedilmesini diler ve Allah da onu affeder. Bir gün sonra başka bir Mısırlı ile kavga eden İbrani’nin tekrar kendisinden yardım istemesi üzerine Musa ona haksız olduğunu söyleyince, bu defa Musa’nın bir adam öldürdüğünü ifşa eder.

Mısır’ın ileri gelenleri Musa’yı öldürmek için plan yapar. Bunu haber alan Musa oradan kaçar ve Medyen’e gider. Medyen suyunda iki kıza hayvanlarını sulamada yardımcı olur. Kızların babası Hz. Musa’yı çağırıp başından geçenleri dinler, ona emniyette olduğunu ve sekiz yıl çalışması karşılığında kızlarından biriyle evlenebileceğini söyler. Musa bu teklifi kabul eder ve orada kalır. (Tâhâ 20/40; Kasas 28/15-28)

İslami kaynaklara göre hakkında ölüm kararı çıkınca nereye gideceğini bilemeyen Musa’ya bir melek yol göstermiş ve onu Medyen’e götürmüştür.

Mısır’dan sekiz günlük mesafedeki Medyen’e varan Musa peygamber Şuayb’ın kızlarından Safura ile evlenmiş ve Medyen’de on yıl kalmıştır.

Hz. Musa’ya kitap, suhuf, elvah verilmiştir. (Bakara 2/53; Enbiyâ 21/48; Necm 53/37; A‘lâ 87/19)

Bazı İslami kaynaklara göre ona verilen levhalar yeşil zümrütten ve üzerlerindeki yazılar altındandı. Tevrat’ın Musa’ya vahyedilişi Tîh’te tamamlanmıştır. Musa’ya on sahife verilmiş ve bunlar 100 sahîfeye tamamlanmıştır. Ardından ona İbranice olarak Tevrat indirilmiştir. (Mes‘ûdî, I, 50)

Kitab-ı Mukaddes’te belirtildiğine göre Musa kırk yaşında iken (Resullerin İşleri, 7/23) Delta’nın doğusuna gönderilmiş ve bu vesile ile kardeşleri olan İsrailoğullarını ziyaret etmiştir.

Bu arada bir Mısırlı ile kavga eden İbrânî asıllı bir kişiye yardım ederken kaza ile Mısırlı’yı öldürmüş, ertesi gün yine bir kavgaya şahit olmuş ve aynı İbrani, Musa’nın bir Mısırlı’yı öldürdüğünü açıklayınca Firavun Musa’nın öldürülmesini emretmiş, o da Medyen’e (Midyan) kaçmıştır. (Çıkış, 2/11-15; Resullerin İşleri, 7/23-28)

Resullerin İşleri’ne göre Musa’nın kardeşlerine gidişi basit bir ziyaret değil onların kaderlerini paylaşmak içindir. Musa imanla büyüyünce Firavun’un kızının oğlu olarak anılmayı reddetmiş ve Allah’ın kavmiyle beraber hakaret görmeyi günahın sefasını sürmeye tercih etmiştir. (Resullerin İşleri, 7/23-29; İbrânîler’e Mektup, 11/24-25)

2. Arkeolojik kazılar konusunda söylenenlere çoğu zaman şüpheyle bakmak gerekir.

O dönemlerde köleliğin olduğu bir hakikattir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun