A’raf suresi 143 ve En’am suresi 162 ve 163. ayetlerine göre ilk Müslüman kimdir?

Tarih: 26.07.2015 - 05:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayetler arası çelişki mi var?
- İlk Müslüman kimdir?
- Araf-143 ve Enam- (162 ve 163) ayetleri birbirine zıt değil mi?
- Uzun uzun anlatır mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin meali:

“De ki: Şüphesiz, benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah aittir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En'am, 6/162-153)

“Musa, tâyin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca: 'Rabbim! Bana zatını göster, sana bakayım.' dedi. Allah: 'Beni asla göremezsin! Fakat şu dağa bak. Eğer o dağ yerinde durabilirse, o zaman sen de beni görebileceksin!' dedi. Rabbi o dağa tecelli edince onu darmadağın etti. Musa da bayılıp düştü. Ayılınca; 'Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim, ben iman edenlerin ilkiyim!' dedi.” (A'raf, 7/143)

- Bu iki ayette zahiren çelişki gibi görünen ifadeler: En'am suresi 163. ayette Hz. Peygamber (asm)'in “Ben Müslümanların ilkiyim.” demesiyle ilgilidir.

“De ki: Ben ilk Müslüman olmakla emrolundum.” (Zümer, 39/12)

mealindeki ayette de aynı ifadeler söz konusudur.

Buna mukabil, A'raf suresi 143. ayette ise Hz. Musa’nın “Ben iman edenlerin / müminlerin ilkiyim.” demesi, bu ayetler arasında görünürde bir çelişki olduğu zannedilmektedir.

Bunun cevabı şudur:  

İman kavramı, bütün hak dinlerin ortak paydasını teşkil eden dinin temel unsurlarını ihtiva etmektedir.

İslam ise, bütün emir ve yasaklar konusunda Allah’a tam teslimiyeti ifade etmektedir.

Bu açıdan bakıldığında, iman esaslarını da içine alan İslam kavramı, Hz. Âdem (as)’den beri bütün semavi dinlerin ortak unvanıdır.

Buna göre her peygamber elbette kendi devrinde ilk mümin ve ilk Müslümandır. Çünkü her peygamberin kendi döneminde herkesten önce Allah’a iman etmesi ve onunu  emirlerine teslim olması sosyolojik olarak da kronolojik bir zorunluluktur.

Buna göre:

- Hz. İbrahim kendi döneminin ilk Müslümanıdır;
- Hz. Musa kendi devrinin ilk Müslümanıdır ve
- Hz. Muhammed de kendi döneminin ilk Müslümanıdır.

Demek ki ilgili ayetler arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

emrecan1923

Sonunda cevabını alabildim çok aklımı karıştırmıştı

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun