Allah neden dünyaya gelince rızkımız için çalışmamızı istiyor?

Tarih: 08.03.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bizi anne karnında besleyen Allah neden dünyaya gelince rızkımız için çalışmamızı istiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanın öncelikle yaradılış gayesini düşünmesi gerekir. Allah ayetlerinde şöyle buyurur:

Ben, insanları ve cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)

“O hanginizin daha güzel iş yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk, 67/2)

Allah dileseydi, bütün insanları cennette yaratırdı. Ancak O, hikmetinin bir gereği olarak insanları yarattı ve dünyayı onlara geçici bir mesken yaptı. Evreni de ona hizmetkar etti.

Evet, insan imtihan için dünyaya gelmiştir. İnsan, Allah’ın peygamberler vasıtasıyla bildirdiği şekilde Onu bilecek, tanıyacak ve Ona inanacak, emir ve yasaklarına uyacak. Onun için de bir imtihandan geçecek. Bundan dolayı ona bir imtihan meydanı açmış. İyilik yapıp imtihanı kazanmak veya kötülük yaparak imtihanı kaybetmek söz konusudur. Bu da insanın hür iradesini kullanmasına bağlıdır.

İmtihan gereği bazı şeyler İlahi kanunlara ve bazı şartlara bağlanmıştır. Evet, rızık Allah’tandır. Bütün canlıların rızkını veren O’dur. Ancak dünya sebepler diyarı olduğu için, rızkın insana ulaşması da imtihan sırrı gereği olarak bazı sebeplere bağlanmıştır.

Bu sebeplerden birisi de çalışmaktır. Kur’an, “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır." (Necm, 53/39) demektedir. Yoksa imtihan olmaz.

Nasıl ki sınavlarda sorularla birlikte cevaplar verilmiyorsa, dünya sınavında da sınavı anlamsız kılacak şeyler söz konusu olmaz. Allah zaman zaman insanı açlıkla da toklukla da imtihan etmektedir. Aç olanın imtihanı sabretmek, helalından kazanmak ve kazandığına şükretmektir. Tok olanın imtihanı da mal varlığını Allah’ın rızasına uygun bir şekilde kullanmak ve infak etmektir.

Ayrıca şunu da bilmek gerekir ki, rızık iki türlüdür:

Biri hayatın idamesi için lazım olan rızıktır. Bu Allah’ın taahhüdü altındadır. İnsanların müdahalesi olmadığı sürece kimse açlıktan ölmez.

Diğeri de refah için gerekli olan rızıktır; bu da insanların çalışma ve gayretine bağlanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Rızık nedir; çok çalışma ile elde edilebilir mi?
Çalışmak ve helâl kazanç.
Rızık (dağılımı) konusunda Allah'ın adaleti nasıldır?
Helal rızık peşinde koşmak cihattır, anlamında bir hadis var mıdır ...
Rızık ve gelecek endişesi taşımak, tevekkül etmek hakkında bilgi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun