Müminin salih din kardeşleri yoksa hakiki mümin sayılmaz mı?

Tarih: 12.07.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peki insanlarla iletişim kurmaktan hoşlanmıyorsa?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Müminin salih din kardeşleri yoksa hakiki mümin sayılmaz.” şeklinde bir hadis rivayetine rastlayamadık.

Ancak, çevrenin yakın arkadaşların tesirleri inkâr edilemez. Sürekli fasık kimselerle dolaşan, neticede onlar gibi olabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Kişi dostunun dini üzerindedir. Öyleyse bir kimseyi dost edinmek istediğinizde onun durumuna baksın.” (Ebu Davud, Edeb, 19, Tirmizi, Zühd, 45)

“İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan (miski) satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın!” (Müslim, Birr, 146) 

İmam Gazali’nin de ifade ettiği gibi, insanın tabiatı yakınındaki huylardan müteessir olur. Sürekli zahid kimselerle gezen, dünyaya karşı hırsından vazgeçer, zahid olur. Buna mukabil, sürekli haris dünyaya aşık bir kimseyle dolaşan, o da dünyaya aşık ve hırslı olur. 

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun/takva sahibi olun ve sadık (dürüst) kimselerle beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

mealindeki ayette de bu hakikate işaret edilmiştir.

Ayrıca sorudaki sözlerden şunu da anlamak mümkündür:

İnsan fıtraten medeni olup başka kimselerle birlikte yaşamak zorundadır. Eğer bir kimsenin salihlerden hiçbir arkadaşı yoksa, bunun yerini fasık arkadaşları doldurabilir. Fasık çevreyi salih çevreye tercih edenin, fasıklığa meyilli bir hali olabilir.

İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanmayan kimse, bir yandan kârlı bir yandan zararlıdır.

İletişim kuramadığı için kötü arkadaşlardan kurtulduğu için  kârlı olur. Fakat iyi kimselerin güzel ilminden, irfanından, güzel ahlakından, mükemmel takvasından mahrum kaldığı için de zarar eder.

Bu sebeple, orta yolu bulmak, az da olsa bir kısım iyi insanlarla iletişim kurmaya gayret etmek hem din hem dünya saadeti bakımından önemlidir. 

Bu iletişim arzusunun olmaması, bazen içine kapanmayı telkin eden psikolojik bir rahatsızlıktan da olabilir. Bu durumda doktora gitmek gerekir.

Bazen de değişik faktörler etkili olabilir.

Bu olumsuz zinciri kırmak için, iradesini kullanmalı, gayr-ı ihtiyari dürtülere göre değil, ihtiyari bir tercihte bulunmalıdır. Zira bir defa dünyaya gelmiş bir insanın başkasından öğreneceği çok şey vardır...

İlave bilgi için tıklayınız:

ARKADAŞ, ARKADAŞLIK.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun