Günah işleyen kimselerle arkadaşlık etmek sakıncalı mıdır?

Tarih: 15.08.2006 - 17:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Namaz kılan birisi, zina yapan, içki içen velhasıl günahları işlemekte sınır tanımayan birisi ile arkadaşlık ediyor.
- Namaz kılan kişinin durumu İslamiyet açısından nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Herkes kendi yaptığından sormludur. Ama böyle bir kişiyle arkadaşlık yapan kişinin amacı, onu bu günahlardan kurtarmak olmalıdır. Bunun tersi olup da bu kişinin etkisinde kalıp onun günahlarına meyletme durumu varsa, böyle bir arkadaşlık tehlikeli olur.

Ebu Hureyre Radıyallahu anh anlatıyor:

“Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki:

'Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.' " (Ebu Davud, Edeb, 19, Tirmizi, Zühd, 45)

AÇIKLAMA:

Bu hadis, arkadaşlığın ehemmiyetine dikkat çekmektedir. O kadar ki, arkadaşlar birbirine ciddi tesirlerde bulunabilirler, “din”le ifade edilen itikad, âdet, siret, ahlak gibi hususlarda benzemeler husule gelmektedir.

Bu sebeple hadisin devamında, sıkı dostluk kuracağımız kimsenin ahvalini iyice bir tedkik ve teemmülden geçirip, ondan sonra dostluğa girmemiz tavsiye buyurulmaktadır. Başka bir hadiste:

“Müşriklerle beraber yaşamayın, onlarla cimada bulunmayın. Kim onlarla beraber yaşar veya evlenirse onlardan olur.” buyurulmuştur. (Tirmizî, Siyer 42)

Bu hadis açıklayan başka bir hadistede Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur: “Kişi sevdiği ile beraberdir.” Yani bir şeye ihtimam gösteren herkes istesede istemesede yaratılış icabı ona tabi olur. Kim bir kavmi veya bir kişiyi ihlasla severse, bu onların zümresindendir. Hatta onların amellerini yapmamış bile olsa, çünkü kalben yakınlık sabit olmuş olur. Bu hadisin zımmında peygamberleri, sahabeleri, evliyaları ve Allah'ın salih kullarını sevmeye teşvik vardır. Ayrıca Müslümanların arasındaki kinleşmekten de terhib ve korkutma vardır.

Başka bir hadisi şerifte de Peygember Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın.” (Buhârî, Büyû 38; Zebâih 31; Müslim, Birr 146)

İyi arkadaş misk satıcısına benzer, çünkü ondan dünyevi veya uhrevi bir faide, bir nur bulaşacaktır. Hadis böyle kimselerle arkadaşlığa teşvik ettiği gibi uzaktan yakından dünyevi veya uhrevi bir zarar dokunacak kimselerle de arkadaşlık etmemeyi emretmiştir.

(bk. Prof. Dr. İbrahim CANAN, Kütüb-i Sitte, c. 10)

İlave bilgi için tıklayınız: 

- Arkadaş seçiminde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun