Allah’ın bazı insanlara ilim vermesi bazılarına vermemesi adil mi?

Tarih: 22.06.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mesela niye herkes Bediüzzaman gibi güzel sözler kullanamıyor?
- Allah bazısını himaye ediyor bazısını etmiyor. Bediüzzaman gibi zatlar mutlaka birilerinden çıkacaktı yoksa kötü insanlar hakim olacaktı dünyaya?
- Ayrıca niye bazı fıtratlar Allah'a yaklaşıyor bazı fıtratlar yaklaşamıyor, bazı fıtratlar daha ince düşünceli bazıları değil?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah hakimdir, abes iş yapmaz; adildir, asla zulmetmez.

Allah; ihsan ve ikram ettiği bütün maddi ve manevi nimetleri yerinde kullanan kullarına, elbette gerekli ilmi yine ihsan ve ikram etmiştir.

- Alimler, bildiklerini hem kendileri hem de insanlar için İslamî ölçüler içinde yararlı kıldıkları oranda ilim onlar için bir üstünlük kabul edilir. Nitekim hadiste, ilim zeval bulmaz bir mevcudiyettir, ancak ulema zeval bulur, buyurulmuştur. (bk. Müslim, İlim, 14)

Alimlerin, peygamberlerin varisleri olduğu bildirilmiştir. (bk. Buhari, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 17)

Buna göre, ilim sahipleri, peygamberin artık cismen var olmadığı zamanlarda dinin değişmeyen ilkelerini yaymak, savunmak ve öğretmek yahut değişen şartların gerektirdiği hükümlere varmak durumundadır.

Böylece alimler ilim sahibi olmakla belli bir görev ve sorumluluk yüklenmiştir. (bk. Darimi, Mukaddime, 34)

- Allah’ın bazı insanlara fazla ilim vermesi, bir adaletsizlik değildir.

Adalet; her şeyin, herkesin hakkını vermektir. Dünyada hiçbir insan Allah’a karşı hak dava edemez. Hakkının zayi olduğundan bahsedemez. Çünkü öyle bir şey yoktur. 

- Allah’ın insanlara verdiği ilim, irfan, akıl, zekâ, takva gibi, faziletlerin, güzelliklerin hepsi O’nun bir lütuf ve ikramıdır.

Lütuf, ihsan ve ikramda adalet ve eşitlik aranmaz. Çünkü hiç kimsenin hak-hukukunun zayi olması diye bir şey söz konusu değildir. Bir fakire yüz lira bir fakire beş yüz lira vermek gibi. Az alanın itiraz etmeye hakkı yoktur.

- Hayvanlardan yüzlerce tür vardır. İnsan ise yalnız bir tek türdür. Allah yeryüzünün halifesi olarak yarattığı insan bir tür olmasına rağmen binler tür fonksiyonu icra etmesi için çok farklı kabiliyet ve cihazlarla donatılmıştır.

- Şunu da belirtelim ki; din imtihanı için gerekli cihazlar, kabiliyetler herkese verilmiştir. Bu sebepledir ki, cihazları eksik olan, çocuklar, zihinsel özürlüler imtihana tabi değiller.

İmtihan için lüzumlu olan cihazlar, kabiliyetler herkese verilmiş olmakla beraber, daha yukarılardaki kabiliyetler arasında değişik hikmetlere binaen farklı kabiliyetler verilebilir ve verilmiştir. Adalet açısından bunda hiçbir sakınca yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun