Yahudilerin, bir günde üç yüz peygamber öldürdükleri doğru mu?

Tarih: 28.11.2021 - 00:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kaynaklarda, Yahudilerin bir günde yüzlerce peygamber öldürdüğü rivayet ediliyor. Yahudiler kaç peygamber öldürmüştür?
- Örneğin, “Yahudiler, bir günde, üç yüz peygamber öldürdüler.” şeklinde rivayet olduğu söyleniyor, doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an’da, Yahudilerin bazı peygamberleri öldürdükleri bildirilmektedir. (bk. Bakara 2/61, 87, 91; Âl-i İmrân 3/21, 112, 181; Nisâ 4/155; Mâide 5/70)

Ancak Yahudilerin bir günde 300 peygamber öldürdüğüne dair bilgiye sağlam kaynaklarda rastlayamadık. Ve bunun doğru olduğunu da düşünemiyoruz. Zira Yahudilere aynı anda bu kadar peygamberin gönderilmesi mümkün değildir. Dinin tebliği konusunda olduğu gibi, akli değerlendirmede de imkânsızdır.

“Yahudiler, bir günde, üç yüz peygamber öldürdüler.” şeklindeki bilgiyi, İbn Kesir, Bakara suresi 61. ayetin tefsirinde söz konusu etmiş ve Abdullah İbn Mesud’un sözü olarak nakletmiştir. Fakat İbn Kesir’in tefsirini şerh eden Abdulaziz er-Racihî’nin şu ifadeleri de bizim kanaatimizi pekiştirmiştir:

"İbn Mesud’a isnad edilen sened sahih olsa bile, hadisin metninde gariplik vardır. Çünkü bilinen şudur ki, aynı anda bulunan peygamberlerin sayısı ikiyi geçmemektedir. Musa-Harun, Davud-Suleyman, (ve öldürdükleri:) Zekeriya-Yahya gibi. Kuvvetli ihtimalle İbn Mesud bu bilgiyi İsraliyattan almıştır." (bk. Racihi, adı geçen ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun