Kur'an'da Yahudilerin, Uzeyir'i Allah'ın oğlu saydıkları iddiası nerden çıktı?

Tarih: 07.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Uzeyr, Ahd-i Atik'te "Ezra" olarak adı geçen Yahudi peygamberlerindendir.
- Kur'an'da Yahudilerin, Uzeyir'i Allah'ın oğlu saydıkları yazılıdır. Ancak Uzeyr, Ahd-i Atik'te "Ezra" olarak adı geçen Yahudi peygamberlerinden biridir.
- Bu iddiayı nerden çıkardınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an’da Uzeyr olarak geçen Azra’nın peygamber olup olmadığı hususunda, İslam âlimleri arasında farklı görüşler vardır.

- Hz. Uzeyr’in Yahudi tarihindeki önemi, onun kaybolan Tevrat’ı yeniden hafızasından yazan kimse olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun bir vahiy mi veya bir ilham esri olarak mı gerçekleştiği konusundaki belirsizlik, peygamber olup olmadığının belirsizliğinin de faktörüdür.

- Hz. Uzeyr’in, Tevart’ı yeniden ortaya çıkarıp, bu harika işe muvaffak olması, -hepsinin değil- bazı cahil Yahudiler tarafından “Allah’ın oğlu” olarak vasıflandırılmasına sebep olmuştur. (bk. İbn Kesir, Tevbe, 9/30. ayetin tefsiri).

- Bu konu, yalnız bir kısım Yahudiler tarafından seslendirilmiş olduğundan, Ahd-ı Atik’te yer almamış olabilir. Fakat, Kur’an’ın hitap ettiği Hicaz, özellikle Medine Yahudilerinin bu bilgiye karşı itiraz etmemeleri, onlar tarafından bu konunun çok iyi bilindiğinin göstergesidir.

- Kur’an’da bu husus şöyle açıklanmıştır:

“Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur, dediler. Hristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah'ın oğludur, dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar!” (Tevbe, 9/30).

- Bununla beraber, Kur’an gibi mucizeliğini her zaman korumuş ve asla tahrifata uğramamış bir kitapta vurgulanan bir konunun, -zamanla pek çok tahrifata uğradığı ve büyük bir kısmının vahiy olmadığı bilinen- Kitab-ı Mukaddes'te olup olmadığı elbette bir kıymet ifade etmez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'de, Yahudilerin "Üzeyir Allah'ın oğludur." dediklerine ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun