Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğlu dediler mi demediler mi?

Tarih: 02.03.2023 - 06:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah, Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğlu dediler, diyor. Ama İmam Gazali İhya adlı eserinin İlim Bahsinde, Yahudiler Allah'ın oğlu var demediler, diyor. Bu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Üzeyr’in Yahudiler tarafından "Allah’ın oğlu" olduğunu söyledikleri konusu bizzat Kuran’da açıkça ifade edilmiştir. İlgili ayetin meali şöyledir:

“Yahudiler 'Üzeyr Allah’ın oğludur.' dediler, Hristiyanlar da 'Mesîh (İsa) Allah’ın oğludur.' dediler. Bunlar, daha önceki inkârcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin! (Gerçeklerden) nasıl da yüz çeviriyorlar!” (Tevbe, 9/30)

Şimdi Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğuna iman eden kimse, bu konuda tereddüt eder mi? Elbette hayır!

Ancak Yahudilerin bu düşünceleri konusunda İslam âlimleri tarafından farklı yorumlar yapılmıştır:

- Bazılarına göre, Hz. Üzeyr’in Allah’ın oğlu olduğunu iddia eden “Finhas b. Azura” adlı bir şahıstır. Araplarda bazen bir kişinin yaptığı iş, onun mensup olduğu cemaatine de isnat edilebilir.

- Diğer bazı âlimlere göre, hatta İbn Abbas, Said b. Cübeyr ve İkrime’nin bildirdiğine göre, Yahudi bir cemaat Hz. Peygamber (asm) Efendimizin yanına gitmiş ve “Sen bizim kıblemizi terk ettin, Hz. Üzeyr’i de Allah’ın oğlu kabul etmiyorsun.” dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.

- Diğer bir görüşe göre, Yahudiler genel olarak -kayıp olan Tevrat’ı ezberinden okuyup Yahudilere öğrettiği için-, Hz. Üzeyr’e Allah’ın oğlu diyorlardı. Fakat daha sonraları bu fikir ortadan kalktı. Kuran’da bunun seslendirilmesi bu eski âdetlerinde var olduğu içindir. Yahudilerin bunu inkâr etmeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Son nesillerde olmasa bile eski atalarında kabul edilen bir düşünceydi. (bk. Razi, Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

- İmam Gazali’nin ifadesine gelince; Gazali’nin ifadesi şöyledir:

“Yahudiler Hristiyanlar gibi Allah’a çocuk isnat etmediği ve onu 'üçün üçüncüsü / teslis' ile nitelemedikleri halde, Kur’anda Yahudiler, onlardan daha kötü gösterilmiştir.” (bk. İhya, 1/60)

Bu ifadelerde zikredilen “Teslis” gerçekten Yahudilerde yoktur. “Allah’a çocuk isnat etmek.” ise yukarıda geçtiği üzere ya birkaç Yahudi yahut da Hz. Peygamber (asm) zamanında herhangi bir Yahudi tarafından seslendirilmediğinden, sadece eski ataları tarafından söz konusu olduğu için bu ifade kullanılmıştır. Yani İmam Gazali, Yahudilerin Hristiyanlardan kötü gösterildiğini vurgularken, Hz. Peygamber (asm) zamanındaki durumlarını karşılaştırmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun