Allah doğmamıştır ve doğurmamıştır. Bunları nasıl anlamak gerekir?

Tarih: 03.09.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah doğmamıştır zira doğrulmak bir başlangıç olacağı için Allah için böyle bir şey söz konusu olamaz çünkü Allah ezelidir başlangıcı yoktur. Çok şükür bunu anladım.
- Ama Allah doğurmamıştır olan kısmı nasıl anlamam gerektiğini bilmiyorum. Hiçbir şey Allah’ın kendisinden sudur etmediğini her şeyin ancak Allah’ın yaratmasıyla olacağını biliyorum ama doğmamıştır olan kısmı anladığım gibi doğurmamıştır olan yeri anlayamıyorum.
- Sizden ricam doğurmamıştır olan kısmı aklıma yaklaştırarak açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İhlas suresinde, tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet, tevhid-i kayyumiyet, tevhid-i celal gibi tevhid hakikatinin birçok kısmına işaret ettiği gibi, aynı zamanda Hz. İsa’nın, Hz. Üzeyr’in, meleklerin,  nesnel putların Allah’ın şeriki olmadığına da işaret etmektedir.

- “Lem yelid” (doğurmamış) cümlesi, yalnız bildiğimiz doğurmayı ifade etmez, aynı zamanda değişkenliği, parçalanmayı, tenasül kanunu içinde olmayı gerektiren her türlü şirkten uzak olmayı ifade eder.

Hz. İsa ve Hz. Üzeyr gibi tenasül kanunu içinde doğmuş olanlar ilah olmadığı gibi, ağaç, taş gibi tecezzi / parçalanma kanunu içerisinde yer alan ve parçaları bulunan hiçbir put ve hiçbir mahluk ilah olamaz.

Böylece bu cümle, Hz. İsa’yı ve  Hz. Üzeyr’i Allah’ın oğlu olduğunu, meleklerin Allah’ın kızları olduğunu ve diğer herhangi bir varlığın ilahlıkla irtibatının olduğunu tevehhüm edenlerin bu çirkin vehimleri çöp kutusuna atılmıştır.

Çünkü Allah ezelidir, doğmaz, bir menşei olmaz; ebedidir ölmez doğurmaz / parçalanmaz... 

- “Lem yûled” (doğmamış) cümlesi ise, tevhid-i sermediye işarettir.

Sermedî olan, ezelî ve ebedîdir. Yani, Allah, vâcibu’l-vucuddur, kadîm / ezelî ve ebedîdir. Bu vasıflarda olmayan ilah olmaz... Yani: müddeten / zaman içerisine dahil olmuş olduğundan hâdis olan / sonradan var olan, bir maddeden tevellüd eden / meydana gelen, herhangi bir asıldan / bir menşeden kopup gelen elbette şu kâinatın yaratıcısı ve idarecisi olamaz.

Böylece bu cümle, sebepleri, yıldızları, tabiatı / doğayı bir güce sahip olduğunu tevehhüm edenlerin bu cahilce düşüncelerini silip süpürür. (bk. Sözler, s. 697)

İlave bilgi için tıklayınız

İhlas Suresi'nin nüzul sebebi ve tefsiri hakkında bilgi verir misiniz ...
İhlas suresi içinde kaç sure vardır?
Tevhit inancı neyi ifade eder ve kaç kısma ayrılır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun