Yahudilere verilen ağır yükler nelerdir?

Tarih: 03.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Yahudilerin mallarının dörtte birini zekât veya vergi vermekle yükümlü olduğuna” dair bilgi için bk. Alusî, ilgili ayetin tefsiri.

“Yahudilerde günde elli vakit namazın farz olduğuna, mallarının dörtte birini zekât olarak vermekle yükümlü olduğuna, elbiselerine bir necis bulaşması halinde elbisenin o kısmını kesip atmak zorunda olduklarına, bazı günahları sebebiyle helal bir kısım yiyeceklerin kendilerine haram kılındığına” dair bilgi için bk. Razî, Beyzavî, ilgili ayetin tefsiri.

Yahudiler hata ve günahlarında aşırıya gittikçe, üzerindeki yükler de arttırılmıştı. Yahudilerde olduğu gibi, Muhammed (asm) ümmetini bu şekilde cezalandırmaması hususunda dua etmemizi Allah Teala buyurmaktadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bakara Sûresinde geçen ilgili ayetler ve açıklaması...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun