Kuran okumayanlar Allah'ın himayesinden kalkar mı?

Tarih: 17.07.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu soru, “Kuran’ı hiç okumayanlara mı, yoksa uzun bir müddet okumayanlara mı bakar?” diye ayıklamak gerekir.

Örneğin namaz kılan her mümin Kur'an okuyor demektir.

Bu açıdan bir tarif yapmadan sadece Kur'an okumayanlar diye hüküm vermek doğru olmayabilir.

Yine de ilkeler bazında şunu söyleyebiliriz ki;

a) Ayet ve hadislerde sürekli Kur'an okumanın farz olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadık.

b) (Kıyamet günü) Peygamber "Yâ Rabbi" diyecek: "Kavmim bu Kur'ân'ı terk etti." (Furkan, 25/30) mealindeki ayette asıl muhatap olanlar kafirler olmakla beraber, Müslümanların da alacağı dersler vardır. Kuran’a inanmamak bir terk olduğu gibi, onu hiç okumamak veya okuyup onunla amel etmemek de bir terktir. (bk. İbn Kayyım el-cevziyye, el-Fevaid, 82)

c) Bazı tefsircilere göre, bu konu ahirette değil, dünyada bizzat vuku bulmuştur. Müşrikler, Kuran hakkında ileri geri konuşunca, onu alaya alınca, Hz. Peygamber (asm) Efendimiz onları Allah’a şikayet etmiştir. Razî’nin en doğru yorum olarak gördüğü bu görüşe göre, “Kur’an’ı terk etmek, onu ikar etmek, onunla alay etmek, onun yalan, bir şiir, bir kehanet olduğunu söylemek manasına gelir.” (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri).

d) “Kur'an’ı okuyun, şüphesiz o kıyamet günü sahiplerine şefaat edecektir.” (Müslim, Müsafirun, 252)

Burada “Kuran’ı okuyun” ifadesinden maksat, “onu okumayı bir ganimet, bir fırsat bilin ve onu sürekli okuyun” demektir. (Aliyyu’l-Kâri, Mirkatu’l-Mefatih, 2120)

e) Kuran’ı hiç okumayan kimse namaz da kılmıyor demektir. Namazı terk etmenin ne kadar büyük bir günah olduğunu tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarında detaylı olarak açıklanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Namaz kılmayan, büyük günah işlemeyenin durumu ne olacak ...
Tembellikten dolayı namaz kılmamak büyük günah mıdır? Böyle ...
Evin reisi olan babanın, aile içinde namaz kılmayan eş ve ...
Ömründe hiç namaz kılmayanın akıbeti nedir; hayatıyla inkâr etmiş ...
Namazla ilgili hadisi şerifler nelerdir?
Namazı kılmayan, Karun, Firavun, Haman ve Übey b. Halef ile ...
NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun