Namazı kılmayan, Karun, Firavun, Haman ve Übey b. Halef ile beraber olur, sözü hadis mi?

Tarih: 23.11.2020 - 16:46 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz (asm), bir gün namazdan söz etmiş ve şöyle demiştir:

من خافظ  عليها كانت له نورا و برهانا و نجاة يوم القيامة و من لم يحافظ عليها لم يكن له نورا و لا برهانا و لا نجاة  و كان يوم القيامة مع قارون و فرعون و هامان و ابي ابن حلف   

"Kim namazına devam ederse, bu namaz kıyamet gününde onun için (karanlığa karşı) nur, (doğruluğuna) delil ve (azaptan) kurtuluş olur. Kim namazına devam etmezse onun nuru, delili ve kurtuluşu olmaz. O kimse kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Übey b. Halef ile beraber olur." (Müsned, 2/169; Darimi, Rikak, 13, 2/390)

Heysemi, bu hadiste geçen ravilerin güvenilir olduğunu belirterek, hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir. (bk. Mecmeu’z-zevaid, 4/20, h.no: 1634)

Bu ve benzeri hadisler, müminleri namazı terk etmekten sakındırmayı amaçlamıştır. (Seyyid Sabık, Fıkhu’s-Sünne, 1/90-91)

Namaz kılmayanın bu dört kişiden biriyle bulunmasının sebebi ise şöyle açıklanmıştır:

Kişi malı ile oyalanırken namazını kılmamışsa, servet sahibi Karun’a benzemiştir. Eğer saltanatı onu alı koymuşsa Firavun’a benzemiştir. Eğer vezirliği veya idareciliği namaz kılmasına engel olmuşsa, vezir Haman’a benzemiştir. Eğer namaza ticareti mani olduysa, Mekkeli tacir Übey b. Halef’e benzemiştir. (bk. İbn Kayyım, es-Salat, s. 22)

Ayet ve hadislere göre, bir Müslüman namazın farz olduğunu inkar etmediği halde namaz kılmıyorsa, bu durum onu büyük günah sahibi yapar. Ama dinden çıkarmaz, kafir yapmaz.

O halde, namazı terk edenlerin Karun, Firavun, Haman ve Übey b. Halef gibi kafirlere benzetilmesi, imansızlık noktasından değil, sıfat ve özellik açısından değerlendirilmelidir. Yoksa "kafir olur, ebedi cehennemde kalır" anlamında değildir.

Demek ki, namaz kılmamak kafirlerin sıfatıdır. Ancak bir Müslüman namazı terk etmekle kafir olmaz; kafirin bir özelliği olan namaz kılmamak günahını işlemiş olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Münafık kimdir, özellikleri nelerdir? ...
Büyük günah işleyeni tekfir etmek caiz midir?...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun