Gusül alırken ağzıma burnuma su vermiyordum, guslüm sayılır mı?

Tarih: 18.06.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben şimdiye kadar gusül alırken ağzıma burnuma su vermiyordum, guslüm sayılır mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gusül abdesti alırken ağzı ve burnu bedenin dışından kabul edip, yıkamanın farz olmadığını, sünnet olduğunu söyleyen hak mezhepler vardır. Bu içtihada göre guslünüz geçerlidir, kıldığınız namazlar ve diğer ibadetleri iade etmeniz gerekmez.

Ancak bundan sonra gusül abdesti alırken ağzınıza ve burnunuza su verirsiniz.

İslam dininde;

“...Eğer cünüpseniz iyice temizlenin...” (Mâide 5/6);
“...Temizleninceye kadar onlara -hayızlı kadınlara- yaklaşmayın...” (Bakara 2/222)

mealindeki ayetlerin kısmen kapalı ifadesi, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in sözleri ve uygulamaları ile açıklığa kavuşturulmuştur. (İlgili bazı hadisler için bk. Buhârî, Gusül, 28; Müslim, Ḥayız, 87, 88; İbn Mâce, Ṭahâret, 111; Ebû Dâvûd, Ṭahâret, 84)

Cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletme, akil bâliğ olan her mükellefe farz kılınmıştır.

Cünüplük, hayız ve nifas hali literatürde “hükmî kirlilik” veya “büyük hades” olarak adlandırılmış ve konuyla ilgili hadislerden de hareketle, bu durumda olanların gusledip temizleninceye kadar namaz kılmaları, camiye girmeleri, Kur'an’a dokunmaları veya onu okumaları, Kâbe’yi tavaf etmeleri caiz görülmemiştir.

Gusülde, bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanması şarttır.

Hanefî ve Hanbelîlere göre ağız ve burnun içi bedenin (yüzün) dışından sayıldığı için, gusülde ağza su almak (mazmaza) ve burna su çekmek (istinşâk) suretiyle buraları yıkamak da farzdır.

Bu sebeple guslün "ağza su almak, burna su vermek ve bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak" şeklinde üç farzının bulunduğu belirtilir.

Mâlikî ve Şâfiîlere göre ise, ağız ile burun içi bedenin dışından sayılmadığı için, gusülde yıkanmaları farz değil, sünnettir.

Gusülde niyet Hanefîlere göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır.

Vücudu ovalamak Malikîlere ve Şâfiî fakihlerinden Müzenî’ye göre farzdır; ayrıca gusle besmele ile başlamak da Hanbelîlere göre farzdır.

Guslün sünnetleri de şunlardır:

- Cünüplükten dolayı yıkanmaya niyet etmek,
- Besmele ile başlamak,
- Elleri üç kere yıkamak,
- Avret yerlerini ve varsa bedenindeki pisliği yıkamak,
- Namaz abdesti gibi abdest almak,
- Parmaklarla saçları tarar gibi yaparak suyun saç köklerine ulaşmasını sağlamak,
- Önce sağ omuza, sonra da sol omuza su döküp bütün bedeni ovalamak,
- Her organı üç kere yıkamak
- Ve gusül esnasında bu sıraya riayet etmek.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun