Kötülüklerden Allah’ın kelimelerine sığınırım, ne demektir?

Tarih: 08.01.2014 - 05:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

Bir hadiste Peygamberimiz (asm) “En şerli yaratıklarından Allah’ın kelamına sığınırım.” diyor. Böyle bir hadis var mı?

- Burada “kelime” geçmektedir. Allah’ın kelimesine sığınılır mı?

- Ya da Allah’ın kelimesine sığınılır diyorsanız, devamında şu sorular akla geliyor; Kelam sıfatına sığınıldığı gibi Allah'ın diğer sıfatlarına da sığınabilir mi? Kuran’da buna benzer örnekler var mı?

- Kuran’da Allah’ın sıfatlarına mı sığınılıyor yoksa direkt Allaha mı sığınılıyor. Hadis doğruysa buna başka örnek verebilir misiniz?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın herhangi bir isim veya sıfatına sığınmak da Allah’a sığınmak anlamına gelir. Ancak, bu sığınma işini nasıl yapacağımızı biz bilemeyiz. Bu sebeple, kendi kendimize şu veya bu sıfatlarına sığınmayı becermeyebiliriz.

- Her konuda olduğu gibi bu konuda da rehberimiz Kur’an ve Sünnettir.

Kur’an’da:, Allah (Bakara, 2/67; A'raf, 7/200 vs.), Rahman (Meryem, 19/18), Rab (Felak-Nas vs.) isimlerine sığınmaya işaret edilmiştir.

Sünnette /Hadislerde: Allah’ın birçok isim ve sıfatlarına sığınma söz konusudur. Mesela:

“Allah’ım! Ikabından (cezandan) affına sığınırım; küsmenden rızana sığınırım ve senden sana sığınırım.” (Nesai, İsitaze, 63)

“Yarattığı mahlukların şerrinden Allah’ın tam / mükemmel kelimelerine sığınırım.” (Kenzu’l-Ummal, h. no:17512)

“Sizden bir kimse vücudunda bir ağrı hissettiği zaman, elini ağrının bulunduğu yere koysun ve: 'Bismillah, görmekte olduğum şu ağrının şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.' desin, sonra da elini kaldırsın. Bu işlemi tek (3, 5, 7) sayılarla tekrar etsin.” (bk. Tirmizi, Daavat,135)

“(Allah’ım!) Senin izzetine sığınırım. (Sen öyle bir izzet sahibisin) ki senden başka ilah yoktur ve sen bâkisin; insan ve cinler ise ölümlüdür.” (Buhari, İman,12; Tavhid, 7; Müslim, Zikr, 68)

- Soruda bahsettiğiniz hadis sahihtir. İbn Abbas’ın bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle Allah’a sığınır / torunlarını sığındırır ve insanlara tavsiye ederdi:

“(Allah’ım!)  Her (türlü insan ve cinlerden olan) şeytanın ve zehirli haşerenin / her türlü bela ve musibetin şerrinden ve her değen gözden senin o mükemmel olan kelimelerine sığınırım.” (Buhari, Enbiya,10; Müslim, Zikr, 54, 55)

Hadiste yer alan “tam / mükemmel kelimeler”den maksat; Allah’ın noksansız, kusursuz, faydalı ve şifalı kelimeleri / sözleri manasına geldiği veya Kur’an olduğu bildirilmiştir. (bk. Nevevî; İbn Hacer, ilgili, hadisin şerhi)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun