Hz. Ali, gusül alırken kuru yer kalmasın diye saçlarını keser miydi?

Tarih: 21.02.2014 - 02:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

3716 - Hz. Ali anlatıyor: "Resulullah buyurdular ki: "Kim, yıkamadan tek bir saç kılının dibini kuru bırakırsa, ateşte nice nice azablara düçar olacaktır." Hz. Ali der ki: "Bu sebebiyle başıma düşman oldum. Bu sebeple başıma düşman oldum, Bu sebeple başıma düşman oldum.'' Nitekim Hz. Ali saçlarını keserdi.'' [Ebu Dâvud, Taharet 98, (249)]

- Bu hadise göre kişi Allah’ın gusül emrini sürekli yerine getirse bile, bir kıl dibine su değmezse büyük azaplar çekeceği anlaşılmıyor mu? Hatta Hz. Ali bu yüzden saçlarını kesmiş.

- Ozaman şu soru akla geliyor; Kuran’da Nisa 31, “Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız; küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir mevkiye koyarız.” diyor. Bu ayetle bu hadis çelişmiyor mu? Hadiste bir tek kıl dibi için nice azaplardan söz ediliyor, oysaki Kuran’da affedici ve merhametli bir Allah görüyoruz.

- Bir tek kıl dibinin kuru kalması bu kadar büyük bir günah mı ki (sanki kişi adam öldürmüş, zina yapmış, hırsızlık yapmış, yetim malı yemiş yada guslü mü terk etmiş yada Kuranı mı reddetmiş) kişi zaten bir kıl dibini istemeyerek unutur yıkanırken, yani bu kadar ağır bir ifade kuranla çelişmiyor mu?

- Kuran’daki merhametli ve affedici Allah’ı, daha çok büyük suçlara ağır cezalar veren Allah’ı, bu hadiste neden göremiyoruz? Bir kıl için nice azaplara sokması, Kuranla çelişkili değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gusülle ilgili Hz. Ali’ye dayandırılan hadis rivayeti zayıftır.

- Bu rivayette yer alan Ata b. es-Saib, Ebu Davud tarafından sika görülmesine rağmen İbn Main ve benzeri hadis otoriteleri tarafından “hadiste muteber olmayan kimse” olarak değerlendirilmiştir. (bk. Avnu’l-Mabud,1/291)

Farklı değerlendirmelerinin sebebi, bu zat daha önce hafızası yerinde iken, yaşlılık döneminde hafızasını kaybetmiş ve bu sebeple rivayetlerdeki bilgiyi karıştırmıştır.

- Bu sebepten dolayıdır ki, İmam Ahmed b. Hanbel, bu zatın ilk dönemlerindeki rivayetleri makbul, daha sonraki rivayetlerinin ise makbul olmadığını belirtmiştir. (Avnu’l-Mabud, a.g.y)

- İbn Hacer de Ata b. Saib’in daha önceleri sika biri olduğunu, sonradan hafızasının karıştığını belirtmiş ve onun sonradan rivayet ettiği hadislerinin sahih olmadığını belirten ondan fazla hadis otoritesinin ismini vermiştir. (bk. İbn Hacer, Tehzib,7/203-207)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun