Bakara suresi 260. ayette geçen "koşan kuş" tabiri ne olabilir?

Tarih: 29.01.2014 - 03:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kişiler bu ayetteki koşan kuş tabirini, kuş uçar diye eleştirmişler. Benim de aklıma geldi, acaba bu ayette bahsedilen kuş türü uçmayan ve koşan kuşlardan bir tür olabilir mi? Örneğin deve kuşu v.b. gibi ya da nesli tükenmiş uçmayan kuş türlerinden de olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meallerdeki ifadesi genellikle şöyledir:

“... Allah ona: 'Dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır! Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakîmdir / üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.' buyurdu.”

Aslında verdiğimiz mealde “Koşa koşa (sana gelecekler)” ifadesinin Arapça Kur’an metnindeki karşılığı  “YESE’A” fiilidir. Bu kelimenin kök mastarı “S’AY”dir. SA’Y’ın manası: gayret etmek, hızlanmak, süratli  olmaktır.

Dolayısıyla, ayetteki ilgili ifadenin daha doğru, anlaşılır meali şöyledir: “Süratle/hızlıca/hemen/derhal sana gelirler.” (krş. Beydavî; Merağî; Sabunî, Safetu’t-tefasir, ilgili ayetin tefsiri)

Bu açıklamadan anlaşılıyor ki, ayette yer alan “YESE’A” fiilinin manası, süratle gelmeleridir. Bu sürat, havadan olursa “hızlı uçmak”, yerde olursa “hızlı yürümek, koşmak” anlamına gelir.

Bazı alimlere göre, SA’Y kelimesi yürüyerek koşmak anlamına gelir. Ve söz konusu kuşlar, “ayakları üzerinde koşarak gelirler” demektir. Çünkü, bu durum Allah’ın kudretine daha açık bir delil teşkil etmektedir. (krş. Razî, Kurtubî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İbrahim'in, Ya Rabbî, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster, ayetini açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun