Zümer suresi 39. ayet ile Allah’ın kul hakkına karışmayacak olmasını birlikte nasıl düşünebiliriz?

Tarih: 21.01.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah kul haklarını kullara bırakıyorsa, neden bütün günahları affedeceğini söylüyor. O zaman kul haklarını da affetmiş olmuyor mu?
- Eğer Allah, kul haklarını da affederse bu durumda alacaklı kulların hakları ne olacak?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“De ki (Allah şöyle buyuruyor): Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.” (Zümer, 39/53)

Bu ayette yer alan “Allah bütün günahları bağışlar” mealindeki ifadeden maksat, Allah bütün günahları bağışlayabilir. 

Bu ayetin açıkladığımız şeklindeki manasını şu ayet-i celileden de anlamak mümkündür:

“Şu kesin ki: Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa, haktan çok uzağa sapmış olur.” (Nisa, 4/116)

Bu iki ayetten anlaşılan şudur:

“Allah’a şirk koşan kişi iman etmeden şirk üzere ölürse, bunun suçu af kapsamının dışındadır. Geriye kalan günahlar ise af kapsamının içindedir. Allah şirki af etmez, diğer suçları dilediği kimseler için dilediği miktarı affedebilir.”

Ancak dikkat etmek gerekir ki, ayette, günahların mutlaka affedileceği değil, af kapsamında olup affedilebileceğine işaret edilmiştir.

Ayette meal olarak yer alan “ama dilediği kimse hakkında bunun dışındaki diğer günahları affeder” ifadesi, affın herkes için kesin olduğuna değil, Allah’ın dilemesine bağlı olarak, bazı kimselerin ve bazı günahların affına delalet etmektedir.

Demek ki, Allah dilerse, kul hakkını da affeder, mazlumu razı ederek hakkından vazgeçmesini sağlar ve hiç kimsenin buna itiraz hakkı da yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah dilerse kul haklarını da affeder mi?
Allah kul hakkını affeder mi?
Şehitler kabir azabı çeker mi, kul hakları affedilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun