Günahlar insanı adım adım küfre götürür mü?

Günahlar insanı adım adım küfre götürür mü?
Tarih: 06.02.2019 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Önemsenmeyen günahların insanı adım adım Müslümanlıktan çıkmaya götüren bir yol olduğunu ayet-hadislerle destekleyerek ispatlar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle şunu şfade edelim ki, büyük günah işleyen müminler kafir olmazlar. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi, önemsenmeyen günahlar adım adım kalbin katılaşmasına ve iman nurunun çıkmasına neden olabilir.

Günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor."

"Meselâ: Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından çok hicab ettiği zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkâr etmek arzu ediyor.(bk. Lem'alar, s. 9)

Keza, sürekli işlediği günahlar sebebiyle kişide, cehennemi, hatta Allah’ı inkar arzusu uyanabilir. En ufak bir emare ile bu inkara cüret edebilir.

“Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların işlediği günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur.” (Mutaffifin, 83/14)

mealindeki ayette ifade edildiği üzere, günahlardan meydana gelen kalbin paslanması -eğer tövbe ve istiğfar cilasıyla temizlenmezse-, öyle katılaşmış bir hale gelir ki, temizlenme kabiliyetini kaybeder. (bk. a.g.y)

Böylece iman hakikatlerinin içine ışık vermesi mümkün olmadığı gibi, içerideki fasıklık kirini dışarıya akıtmak da mümkün değildir. Artık bundan böyle fısk-u fücur yoluyla küfre götüren bir yol açılmıştır.

- Kafirlerin kalblerine mühür vurulacağı gibi, isyanda devam eden müminlerin kalbine de mühür vurulabilir. Ancak "kalbin mühürlenmesi" insanların özgür iradelerini kullanarak küfür ve isyanı tercih etmelerinin bir sonucudur.

“Sözlerinden dönmeleri, Allah’ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve 'Kalplerimiz kılıflanmıştır / perdelenmiştir.' demeleri sebebiyle... Dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler.” (Nisa, 4/155)

mealindeki ayette, inkarcıların kalblerinin mühürlenmesinin gerekçesi açıkça belirtilmiştir.

“Kul bir günah işlediğinde kalbine siyah bir nükte / leke oluşur. O günahtan vazgeçer, tövbe-istiğfar ederse, kalbi cilalanmış olup temizlenir. Eğer tekrar günaha dönerse / yine günah işlerse, bu siyah leke daha da fazlalaşır ve  (günahların işlenmesine paralel olarak) kalbin tamamını sarmaya başlar. İşte Kur’an’da söz konusu edilen 'Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların işlediği günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur.' (Mutaffifin, 83/14) mealindeki ayette bu hususa işaret edilmiştir.” (bk. Müslim, İmân, 231; Tirmizî, Tefsîr, 75)

İşte bu hadiste de müminleri küfre götüren yolun günahlarda ısrar etmek olduğuna işaret edilmiştir.

- Peygamber Efendimiz (asm) diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

“Bazı kimseler ya cuma namazını terketmekten vazgeçerler yahut Allah kalblerine öyle mühür vurur ki, artık bundan böyle gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma 40)

Hadisteki “gafiller”den maksat, hak ile batılı birbirinden fark edemeyecek kadar gaflete düşerler. İman ile küfür yolunu karıştırırlar. (bk. Sübülü’s-Selam, 2/45)

Bununla beraber, ölüm gelmeden önce tövbe kapısı her zaman açıktır, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez, kişi tövbe ederse ve tövbesinde de durursa, Allah bütün günahlarını bağışlar:

"Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar." (Zümer, 39/53)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun