Kalbi zayıflatan şeyler hakkında hadisi var mıdır?

Tarih: 09.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kalbi zayıflatan şeyler nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kalbin güçlü veya güçsüz olması, manevî yönden değerlendirilmelidir. Bu da iman sahibi olmak ve güzel işler yapmakla doğru orantılıdır. Bu anlamda denilebilir ki, iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakikî imanı elde eden adamı, bütün dünya bomba olup patlasa ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Moral değerler olan manevî kuvvet verir, kalbin maddi gücüne, sağlığına da katkı sağlar.

Kalbin zayıflığına sebep olanlar daha çok, inançsızlıktır, günahlardır. Bu konuyu aydınlatan bir ayetin meali şöyledir:

“Onların (münafıkların) kalbinde bir hastalık vardır, Allah da onların hastalıklarını daha ilerletti. Bu yalancılıkları, bu samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir azap vardır." (Bakara, 2/10).

Yani münafıkların kalplerinde, Hz. Muhammed (a.s.m)’in peygamberliği ve Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğu hususunda  şüpheleri olduğundan manen hastaydılar. Allah’ın Kur’anla indirdiği yeni hükümler geldikçe, onların bu şüphe hastalığı daha da artmaya başlıyordu.(bk. Taberî, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)..

Münafıkların bu tereddüt hastalığı, başka bir ayette mealen şöyle ifade edilmiştir:

“Onlar, müminlerle kâfirler arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar ne de bunlara.” (Nisa, 4/143).

Burada her zaman tedirgin, istikrarsız, tereddütlü bir insan psikolojisini görmekteyiz.

Aşağıdaki ayette de imanın kalbi güçlendirdiği, münafıklığın ise kalbi hasta ettiği ifade edilmiştir:

“Yeni bir sûre indirildiğinde, onlardan bazıları: 'Bu inen kısım, hanginizin imanını artırdı?' diyerek vahyi küçümser. Ama bu, inananların imanını artırır ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlara/münafıklara gelince, bu sûre onların inkârlarına inkâr, şüphelerine şüphe kattı ve onlar kâfir olarak öldüler.” (Tevbe, 124-125).

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Allah’ın Resulü (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Kul, bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Tövbe ettiği takdirde cilalanıp silinir. O günahı tekrar işlediği / günaha devam ettiği zaman, o siyah nokta da gittikçe büyür, kalbi istila eder. İşte  bu husus, 'Hayır (Kur’an eskilerin masallarıdır, diyenlerin sözleri doğru değildir), bilakis işledikleri günahlar, onların kalplerini paslandırdı.' (Mütaffifin, 83/14) ayetinde geçen paslanmadır.” (bk, İbn Cerir Taberî, ilgili ayetin tefsiri).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun